EST | ENG Sisukaart  
Suure-Jaani vald
 
Oled siin: Keskkonnakaitse » Hajaasustuse veeprogramm 2009
20. septembrist 2012 on Suure-Jaani vallal uus koduleht .
Käesoleval lehel sellest ajast infot ei uuendata.


Hajaasustuse veeprogramm 2009

 

2009 täiendavas taotlusvoorus rahuldatud projektitaotluste nimekiri

 

Hajaasustuse veeprogrammi täiendav taotlusvoor Suure-Jaani vallas 

Suure-Jaani vallas saab hajaasustuse veeprogrammi täiendavasse taotlusvooru esitada taotlusi. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2009.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.

Täpsem info valla kodulehel või telefonidel 4355435 Tiiu Umal, 4355449 Aino Viinapuu.

 

2009 rahuldatud projektitaotluste nimekiri

Hajaasustuse veeprogrammi infokoosolek 27. mail 2009

Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument (Regionaalministri käskkiri 05.05.2009 nr 39)

 

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor avatud Viljandi Maavalitsus annab teada, et vastavalt Viljandi maavanema 13.05.2009 korraldusele
nr 306 algab 18.05.2009 hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Abja,
Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu, Paistu, Pärsti, Saarepeedi, Suure-Jaani, Tarvastu
ja Viiratsi vallas.
Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude
ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste
seadmetega.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused
leiate regionaalministri 30.04.2008 käskkirjast nr 59 „Hajaasustuse veeprogrammi
programmdokument“ (muudetud regionaalministri käskkirjadega
17.07.2008 nr 91 ja 05.05.2009 nr 39), mis on kättesaadav Maavalitsuse veebilehel
http://mv.viljandimaa.ee/ (alajaotus: programmid) ja Suure-Jaani valla veebilehel http://www.suure-jaani.ee/veeprogramm.html

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada
majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 18.06.2009.
Lisainformatsiooni: vallavalitsused, Viljandi Maavalitsus (43 30 423)

 

 

Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler allkirjastas 30.04.2008  hajaasustuse
veeprogrammi programmdokumendi, mis võimaldab parandada joogivee kättesaadavust hajaasustusega piirkondades.
Programmi elluviimisega tõstetakse inimeste elukvaliteeti ning aidatakse kaasa sotsiaalsele jätkusuutlikkusele.

Programmist toetatakse puur- ja salvkaevude ehitamist ja puhastamist ning kaevudest joogiveetorustiku ehitamist või rekonstrueerimist. Samuti toetatakse kaevude varustamist vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega.

Siseministeeriumi regionaalvaldkonna eelarves on veeprogrammi läbiviimiseks sel aastal 33 miljonit krooni. Sama suure summaga toetavad joogivee kättesaadavuse parandamist ka kohalikud omavalitsused. Kolmanda osapoolena rahastavad projekte taotlejad.

Programmi iga-aastane rahajaotus maakondade lõikes kinnitatakse regionaalministri käskkirjaga. 2008. aastaks on Viljandi maakonnale eraldatud 2 miljonit krooni.

Programmist saavad toetusi taotleda füüsilised isikud ning mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine või kes täidavad korteri- või veeühistu ülesandeid.
Ühe majapidamise kohta ette nähtud toetussumma (riik pluss omavalitsus) on maksimaalselt 100 000 krooni.

Programmi riiklikuks elluviijaks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Maakonnas koordineerib programmi elluviimist maavanem.  EAS sõlmib
maavalitsusega sihtfinantseerimise lepingud, seejärel koostab maavanem programmi rahalise jaotuse maakonnas ja sõlmib lepingud nende valdadega, kes soovivad programmis osaleda. Pärast lepingute sõlmimist kuulutab maavanem programmi maakonnas avatuks, määrates taotluse esitamise tähtpäeva.

Info taotlusvooru avanemisest ilmub maakonnalehes, vallalehtedes ning maavalitsuse ja valdade veebilehtedel. Taotlused toetuse saamiseks tuleb esitada valda, kus langetatakse ka projektide rahastamisotsused.


Veeprogrammi koordinaator maakonnas:  Anne Karjus
Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
Tel. 433 0423
E-post: anne.karjus@viljandimaa.ee

Suure-Jaani valla hindamiskomisjoni koosseis on järgmine:

Tiiu Umal - komisjoni esimees;

Are Aua, Märt Perve, Aave Toomsalu, Aivar Veeperv ja Aino Viinapuu.

Vaata ka:
 Taotlejale
 Kohalikule omavalitsusele
 

Failid:
 Programmdokument, Programmdokumendi muudatused
 Kohalike omavalitsuste kontaktisikud

 Aruande vorm.xls
 Taotluse Lisa_1.xls
 Veeprogrammi_taotlusvorm.doc

Puurkaevude  projekteerimis- ja rajamistööde tegemiseks nõutavat litsentsi omavad firmad  (toetust saavad ainult projektid, kus töö tehakse vastava litsentsiga firma poolt)

AS Viljandi Veevärgi laborijuhataja Irina Vares teatab järgmist:

Oleme valmis tegema joogivee analüüse projekti Kaevutee tarbeks. Meil on olemas atesteeritud proovivõtjad, nagu on nõutud.
Palume proovide tellimisega kiirustada, vastasel juhul me ei suuda augusti lõpus kõiki soovijaid rahuldada.
Ühe proovi maksumus on olenevalt vee kvaliteedist 540 kuni 790 krooni.
Sellele lisandub proovivõtmine 180.- krooni. Kui tellija võimaldab oma transpordi, siis on atesteeritud proovivõtja tunnitasu 120.- krooni ja selle saab kõikide ühes prooviringis osalejate vahel ära jagada.
Pärast proovi võtmist saadame arve postiga või e-postiga (kui see on olemas).
Analüüsi vastuse saadame pärast arve tasumist.
Kõik summad on antud koos käibemaksuga.
Info telefonidel 433 7749 või 5070810

 

Hajaasustuse veeprogrammi Suure-Jaani vallas rahuldatud projektitaotlused

 

 

  Tagasi  
  © Suure-Jaani Vallavalitsus      Lembitu pst 42, Suure-Jaani, 71502, Viljandimaa      Telefon 435 5444, faks 435 5439 e-post:  
    Tehtud kasutades Etomite sisuhaldustarkvara