EST | ENG Sisukaart  
Suure-Jaani vald
 
Oled siin: Teated
20. septembrist 2012 on Suure-Jaani vallal uus koduleht .
Käesoleval lehel sellest ajast infot ei uuendata.


Teated

RSSRSS

Ettevõtete tunnustamine

 

Tulenevalt Suure-Jaani valla arengukavast aastateks 2012-2020 soovime nüüdsest igal aastal valla tublisid ja teotahtelisi ettevõtteid tunnustada, et väärtustada nende töid ja tegemisi.

Tunnustust leiavad Suure-Jaanis tegutsevad äriühingud, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud piirkonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja valla tuntust, muutnud valda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele,  investoritele ning on aidanud kaasa valla positiivsele ja tasakaalustatud arengule.
Hindamise aluseks on kandidaadi eelmise, seekord siis 2011. aasta tegevus. Kandidaate võivad konkursile esitada nii eraisikud, äriühing ise kui ka kohalik omavalitsus. Esitada võib igaüks mitu kandidaati, ühe kandidaadi saab esitada ka mitmes kategoorias. Vallavolikogu poolt vastu võetud tunnustamise statuudi kohaselt saab kandidaate esitada kolmes kategoorias.

Auhinnaga Töötajasõbralik ettevõte tunnustatakse üle 3 aasta tegutsenud ettevõtteid. Soovitakse tunnustada ettevõtet, kes kohtleb oma töötajaid hästi ja lugupidavalt ning kasutab innovaatilist töötajate motiveerimise süsteemi (kas lisahüved töötajaile, innovaatiline ja motiveeriv palgasüsteem vms).
Tiitliga Parim uustulnuk pärjatakse Suure-Jaani valla silmapaistvamaid uusi ettevõtteid, tunnustatakse nende innovaatilisust ja ärilist mõtlemist.
Konkursi kolmas kategooria Piirkonna edendaja on mõeldud sellise ettevõtte tunnustamiseks, kes panustab enam piirkonna arengusse, toetab kohalikku kogukonda ja arendab ning toetab kohaliku piirkonna algatusi.

Konkursil osalemiseks või kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse vastavalt kategooriale vajalik info elektrooniliselt e-posti aadressile suure-jaani@suure-jaani.ee või posti teel aadressil Suure-Jaani Vallavalitsus, Lembitu pst 42, Suure-Jaani, 71502 märgusõnaga „Ettevõtete tunnustamine.“ Kandidaadi esitamise vorm.


Suure-Jaani Vallavalitsus ootab kandidaatide kohta andmeid hiljemalt 30. septembriks 2012.
Esitatud ettepanekud vaatab läbi vallavalitsuse poolt nimetatud komisjon, hinnates ettevõtteid vastavalt iga kategooria hindamise korrale. Laureaate tunnustab vallavanem meene ja tänukirjaga. Auhinnad antakse üle ettevõtlusnädala raames valla teisel ettevõtluskonverentsil Suure-Jaani Gümnaasiumi aulas 10. oktoobril.

Aino Viinapuu
arendusnõunik

 

 


Avaldatud: 10.09.2012
Koolitusvõimalusest alustavatele ettevõtjatele

Soovides ettevõtlusaktiivsust vallas veidi ärgitada, on plaanis sel sügisel, alates oktoobrist, korraldada EASi abiga Suure-Jaanis alustava ettevõtja baaskoolitus. Osa võtma on oodatud eelneva ettevõtlusalase kogemuseta alustavad ettevõtjad ning vähekogenud alustanud ettevõtjad. Koolitusel osaleja omandab baasteadmised järgmistes valdkondades:
    * ettevõtluse alused
    * äriplaan ja selle koostamine
    * toode ja turundus
    * finantsplaneerimine
    * väikeettevõtte raamatupidamise ja maksustamise alused
    * tööõigus ja tööohutus
    * ekspordiga alustamine
Koolituse kestus on 6 päeva (48 akadeemilist tundi).
Koolitusprogramm on tasuta (EAS toetab), kohvipauside eest hoolitseb Suure-Jaani Vallavalitsus. Iga osaleja enda kulu on vaid lõunasöök.

Koolitus saab Suure-Jaanis toimuda ainult juhul, kui selleks on piisavalt huvilisi.
Seepärast palun osaleda soovijatel endast hiljemalt 20. septembriks 2012 märku anda kas e-postiga: aino@suure-jaani.ee või helistades tel 435 5449; 528 1275.

Aino Viinapuu
arendusnõunik


Avaldatud: 12.09.2012
Vallavalitsuse istung 18.09.2012

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 18. septembril 2012 kell 9.

Päevakord:
1. Tänukirja andmine
2. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine
4. Maa rendile andmine
5. Huvihariduskulude osaline tasumine


Avaldatud: 14.09.2012
Vallavalitsuse istung 11.09.2012

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 11. septembril 2012 kell 9.

Päevakord:
1. Ehitusloa väljastamine
2. Kasutusload
3. Riba erastamine
4. Korralduse muutmine.
5. Seisukoht maa rendile andmiseks
6. Raske puudega lapsele hooldaja määramine


Avaldatud: 07.09.2012
Vallavalitsuse istung 28.08.2012

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 28. augustil 2012 kell 10.

Päevakord:
1. Avaliku ürituse loa väljastamine
2. Ehitusloa väljastamine
3. Puudega isiku parkimiskaardi väljastamine
4. Kasutusloa väljastamine
5. Riba erastamine
6. Raha eraldamine


Avaldatud: 27.08.2012
Vallavalitsuse istung 22.08.2012

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub kolmapäeval, 22. augustil 2012 kell 9.

Päevakord:
1. Sotsiaaltoetused
2. Toimetulekutoetused
3. Avaliku ürituse loa andmine
4. Detailplaneeringu algatamine
5. Informatsioon riigieelarvest sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta.
6. Projekteerimistingimuste määramine
7. Kasutusloa andmine
8. Puurkaevu asukoha kooskõlastus
9. Ehitusloa andmine
10. Välisõhu saasteloa taotluse kooskõlastamine
11. Tänava sulgemise taotlus
12. Rahataotlused
13. Aadressi määramine
14. Kinnistu jagamine
15. Lihthanke parima pakkuja valimine


Avaldatud: 21.08.2012
Vallavalitsuse istung 07.08.2012

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 7. augustil 2012 kell 9.

Päevakord:
1. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlused
2. Rahataotlused
3. Hinnapäringu eduka pakkuja selgitamine
4. Lasteaia Sipsik pöördumine
5. Avaliku ürituse loa väljastamine
6. Arvamuse andmine mäeeraldise kaevandamisloa andmiseks
7. Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saaja aruande heakskiitmine
8. Kirjaliku nõusoleku andmine
9. Ehitusloa andmine
10. Projekteerimistingimuste määramine
11. Sotsiaaltoetuste määramine
12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi  väljastamine
14. Maa ostueesõigusega erastamine


Avaldatud: 06.08.2012
Vallavalitsuse istung 17.07.2012

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 17. juulil 2012 kell 9.

Päevakord:
1. Isikliku abistaja määramine
2. Vee erikasutusloa väljastamiseks nõusoleku andmine
3. Jäätmeveo tingimuste muudatused
4. Kildu – Oksa – Tõramaa tee sulgemise kooskõlastamine
5. Rahataotlused
6. Avaliku ürituse load
7. Sotsiaaltoetused
8. Kohtule avalduse esitamine
9. Volituse andmine
10. Hajaasustuse veeprogrammi taotlused
11. Korralduse muutmine
12. Informatsioon riigieelarvest sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta
13. Ehitusloa taotlused
14. Kasutusloa taotlus


Avaldatud: 16.07.2012


Vanemad teated

 

 

  Tagasi  
  © Suure-Jaani Vallavalitsus      Lembitu pst 42, Suure-Jaani, 71502, Viljandimaa      Telefon 435 5444, faks 435 5439 e-post:  
    Tehtud kasutades Etomite sisuhaldustarkvara