EST | ENG Sisukaart  
Suure-Jaani vald
 
Oled siin: Sotsiaalhoolekanne
20. septembrist 2012 on Suure-Jaani vallal uus koduleht .
Käesoleval lehel sellest ajast infot ei uuendata.


Sotsiaalhoolekanne

 

Sotsiaalosakond asub Suure-Jaani linnas Lembitu pst 42 II korrusel, avatud on teeninduspunktid Olustveres ja Vastemõisas.
Sotsiaalosakonnas töötab lisaks juhatajale 3 sotsiaaltööspetsialisti ja  koduhooldusõde.
Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.
Sotsiaalhoolekande osakonna tegevusvaldkonnad:
Toimetulekutoetuse vormistamine
Hoolduse vormistamine raske ja sügava puudega isikutele
Hooldeasutusse paigutamine, eestkoste vormistamine
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine
Koduhoolduse vormistamine üksikutele vanuritele
Lastekaitse ja erivajadusega laste probleemide ennetamine  ja lahendamine
Sotsiaalnõustamine

 

Hooldusteenuse osutamine hooldusasutuses

Eakatele ja puudega isikutele, kes ei suuda iseseisva eluga kodustes tingimustes toime tulla osutatakse teenust hooldusasutustes.

 

Suure-Jaani valla territooriumil osutab hooldusteenust Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus.

Kohamaks sõltub hooldatava tervislikust seisundist.

 

 

Hooldekodu kohamaksuks tasub inimene ise 90% oma pensionist ja puudega täiskasvanu toetusest 100 %.

Ülejäänud osa eest on kohustatud maksma seadusjärgsed ülalpidajad või nende puudumisel omavalitsus.

 

 

 

 

  Tagasi  
  © Suure-Jaani Vallavalitsus      Lembitu pst 42, Suure-Jaani, 71502, Viljandimaa      Telefon 435 5444, faks 435 5439 e-post:  
    Tehtud kasutades Etomite sisuhaldustarkvara