Vastemõisa valla infoleht
nr 4 (84), aprill 2003PANGE POISID SAID 15-AASTASEKS

Vastemõisa rahvamaja meesansambel PANGE POISID alustas tegevust 3. veebruaril 1988. See oli veel "Kalju" kolhoosi aeg. Kokku tuli autojuhte, ehitajaid, töödejuhatajaid, mehhanisaatoreid, elektrikuid ja muude erialade mehi. Meie ansambli algatajaks oli tolleaegne rahvamaja juhataja Mati Lepik, kes kõik laulumehed kolhoosi kontorisse kokku ajas.
PANGE POISTES laulavad algusest peale MARGUS RAIDMA, KAAREL SAAR, TÕNU LOIM ja ENDEL SAAR, mõne kuu parast lisandusid ALEKSANDER DUBBELMAN ja KALLE LILLEPÕLD, veidi hiljem VALDO LAAS ja JAAN MÄTAS. Kaua aastaid laulis ansamblis ka Rein Vahemaa. Koosseis on olnud kullaltki stabiilne. Ansamblis valitseb sõbralik ja usaldusväärne õhkkond. Meestel on hea huumorimeel. Koos oleme tähistanud sünnipäevi ja muid tähtpäevi, palju reisinud. Ja ikka laulu ning naljadega!
Praegu laulab mehi nii linnast kui maalt. Tore, et nad saavad laulmas käia oma töö ja pere kõrvalt. Selle eest pean tänusõnad ütlema kindlasti meeste abikaasadele, kelle toetuse ja mõistmiseta vaevalt meil nii toredaid laulumehi oleks...
Repertuaari on aastate jooksul kogunenud üle saja laulu. Meie ansambel laulab enamasti romantilisi laule armastusest, kodust ja loodusest. Ei puudu ka naljalaulud. Raskusi ei valmista a capella laulud. Eriti hästi tajuvad mehed dünaamikat ja teevad sellega paljudele naisansamblitele silmad ette. Pange Poisse on kutsutud paljudesse kooridesse. Oleme mitu korda käinud kunagise Vastemõisa segakoori, Suure-Jaani llmatari ja Viljandi segakooriga Koit Tallinnas laulupidudelgi. Meeste muusikaline tase on ühtlaselt hea. Rõõmu teeb see, et peaaegu iga mees oskab mõnda pilli mängida: Tõnu trummi ja trompetit, Kalle kitarri, Kaarel puhkpilli, Valdo akordioni ja Sass kitarri. Ülejäänud meeste käes on kõik rütmipillid hästi kõlanud. Ansamblis on ka väga tublid näitlejad. Oleme esinenud Viljandi maakonnas mitu korda väikeste estraadikavadega, seda laulude vahel. Need on publik suure rõõmuga vastu võtnud.
Aastate jooksul oleme esinenud Viljandis, teistes maakondades üle vabariigi, Saaremaal, Soomes ja Rootsis. Oleme osalenud paljudel võistlustel ja saavutanud auhinnalisi kohti. Meeste laul on kõlanud nii pulmades, matustel kui ka kokkutulekutel ja puhkeõhtutel.
Viimastel suvedel on olnud meil hea koostöö rootslastest turistidega, kellele oleme esinenud siin oma kaunil Soomaal. Ka eelolevaks suveks on juba esinemisi kokku lepitud. Head meelt teeb see, kui kutsutakse esinema. See on ju väikeseks stiimuliks. Iga esinemine on kordumatu: nii publik kui meeleolu on ju erinevad.

Pange Poisid 15


Loodame oma lauluvankrit vedada 20. verstapostini. Selleks soovin kõigile laulumeestele palju visadust, töötahet, jätkuvat naljasoont ja abikaasadele kannatust.
Ansambli nimel tänan vallavanem Lembit Kruuset ning abilisi Vastemõisa rahvamajast - Reinu, Akslit ja Edgarit - kes aitasid meie juubelipeo kordaminekul! Aitäh kõigile peokülalistele - laulusõpradele!

Valli Pang, juhendaja

21. märtsil oli Vastemõisa rahvamajas meesansambli Pange Poisid 15. aastapäeva tähistav puhkeõhtu. Sünnipäevakülalisi oli tulnud kokku nii palju, et suur saal ei tahtnud neid äragi mahutada. Loomulikult ongi nii hea ja kuulsa ansambli puhul see ka täitsa mõistetav, sest väga paljude esinemiste ajal on tekkinud ka palju uusi sõpru, kes nüüd kõik kohal olid ja oma siirad ja soojad õnnitlused Vallile ja poistele üle andsid.
Ohtujuhi kohustusi täitis Altmar Looris, kelle mõnus huumor ja muhedad laulud rahvale väga meeltmööda olid. Vastemõisa ansambel Save hoidis üleval tantsulusti, mida jätkus poole ööni. Kõik see aga kahvatus selle kõrval, kui peategelased ise lavale tulid ja oma 15-aastase laulukogemuse rahva ette tõid.
Valli sära ja meeste lauluoskus pani kõiki külalisi kuulama ja kaasa elama. Repertuaar oli valitud just selline, mis andis väga hea ülevaate nende senisest tegutsemisest. Rahvas sai kaasa elada nii hoogsatele lauludele, mis jalad ja käed kaasa panid elama kui ka hingelisematele lugudele, mis saalis kõlades oma tee kõigi südametesse leidsid.
Meesansambel Pange Poisid on rahvamaja kõige staazikam huviring ja toeline pärl Valli elutoos. Mul on alati ülihea meel mõelda sellele, et meie vallal on Valli, kes on nii paljudel aidanud leida tee laulmise juurde. Varsti on tulemas Kildu Ööbik, mida samuti ilma Vallita meil ei oleks ja sellel osaleva 70 laululapse hulgast sirgub kindlasti palju haid lauljaid ja ka Pange Poistel on sealt oodata järelkasvu. Mulle meeldib vaga Valli selline sihipärane tegutsemine ja usun, et nii kaua kuni tema tegutseb rahvamajas laulujuhina, ei kao kusagile ka meie laululaste esinemised ja ei lõpeta oma tegevust ka meesansambel. Lõpetuseks soovin meestele jätkuvat laululusti ja Vallile ikka rõõmsat meelt ja sära silma.

Rein Luup, rahvamaja juhataja