Avalehele

  SUURE-JAANI GÜMNAASIUM  
   
  Tallinna 24, algklasside maja Ilmatari 9 (71503)
71502 Suure-Jaani
 
  telefon: 437 2051, algklasside maja 437 2003
faks: 437 2051
e-post: peeter@sjg.edu.ee

Direktor Peeter Sadam.

Gümnaasiumi põhimäärus

Gümnaasiumi arengukava    (rtf fail suurusega 384 KB)
 
   
  Suure-Jaani Gümnaasiumi koduleht  
   
  Suure-Jaani Gümnaasiumis õpib 2004-2005 õppeaastal 19. klassikomplektis kokku 434 last.
160 õpilast elab Suure-Jaani linnas, 274 last on pärit ümberkaudsetest valdadest-linnadest.
Koolis on 64 töötajat, neist 37 õpetajat.
Õppetöö toimub kahes hoones: algklasside majas õpivad 1-4 klassid.
 
  2005. aastal maksab üks õpilaskoht omavalitsusele 856 krooni kuus.
Üks toidupäev maksab 8 krooni.
Koolis tegutseb lapsevanemate poolt osaliselt tasustatav muusikaklass, kus lapsevanem tasub kuus 55 krooni. Muusikaklassis õpetatakse klaverit ja puhkpille.

Alates 1998. aastast on gümnaasiumi osas (10.-12. klass) kaks paralleelklassi: reaalkallakuga- ja üldklass. Reaalklassis lisandub tavalisele ainetundide mahule nädalas 2 tundi matemaatikat, 1 tund füüsikat ja 1 tund keemiat ning eriprogrammi alusel toimuvad ka informaatika tunnid.
 
 

Fotod

 
  Kui soovite oma lapsele koolis kohta, oleks soovitav esitada hiljemalt 20. maiks avaldus. 1. klassi võetakse kõik lapsed, kes saavad 1. oktoobriks 7-aastaseks. Vanemate soovil võib 1. klassi võtta ka lapse, kes sai 30. aprilliks 6-aastaseks.
Kui avaldus on kevadel esitamata jäänud, tuleks see esitada hiljemalt 20. augustiks.

Kooli astumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
 • Avaldus, kus on andmed elukoha kohta ja märge, kas laps hakkab koolis sööma sooja lõunatoitu
 • Lapse sünnitunnistus
 • Lapsevanema pass (või välismaalase pass või elamisluba)
 • 1 foto õpilaspileti jaoks


 
  Kui soovite asuda gümnaasiumi õppima, peaksite hiljemalt 20. juuniks esitama avalduse. 10. klassi võetakse õpilane, kes on lõpetanud põhikooli lõputunnistusega millel on vähemalt rahuldavad hinded, seda ka käitumises.

Gümnaasiumi astumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
 • Lapsevanema avaldus
 • Õpilase pass või sünnitunnistus
 • Põhikooli lõputunnistus
 • Klassitunnistus
 • Õpilase isiklik toimik/väljavõte õpilasraamatust
 • Terviseleht
 • 1 foto õpilaspiletile
 • Küsitlusleht, mille õpilane täidab koolis
 
   

Lasteaed "Sipsik" | Suure-Jaani Gümnaasium | Huviringid

toimetaja@suure-jaani.ee