November 2010
Just sellisena me ju hingede aega ette kujutamegi. On aeg, mis peaks fantaasia liikuma panema ja mõtted vahel ka minevikule viima.
Aga millised meie võiksime hingedele paista? Kas meie eel elanud võivad meie üle rõõmustada või peavad nad tõdema, et ilm on hukas? Ilmselt nii seda kui teist.
Kuu esimese päeva hommik tõi uudise, et eelmisel ööl oli kellegi kuri käsi süüdanud Suure-Jaani kiriku. Mis mõtted võisid küll olla selle inimese peas? Õnneks märgati tuld ja et päästekomandogi on lähedal, läks tuleroaks vaid osa kiriku uksest ja vaibast. Kuidas sellist tegu nimetada ja mis võib inimest midagi niisugust tegema panna?
Jõuetuse tunne tuleb ka siis, kui midagi on tahtlikult lõhutud või rikutud, täis soditud, lagastatud. Kõige rohkem juhtudel kui tegemist on just korda tehtu või alles valminuga. Suure-Jaanis kipub üheks selliseks kohaks olema bussijaam - kuid eks oma „bussijaam“ ole pea igal suuremal külal. Et nende vägitegude taga on enamasti noored, siis peaksime vist senisest rohkem mõtlema sellele, kuidas nende energiat kuskile mujale suunata. Kuid ehk aitaks alustuseks seegi, kui vanemad pisut rohkem huvituksid, millega nende lapsed õhtuti tegelevad ja kus nad viibivad. See ei nõuaks pea mingit ressurssi - vaid hoolivust ja head tahet. Pakutakse ju praegugi meie noortele päris mitmesuguseid tegevusi - huvikoolis, noortekeskuses, koolides, kultuuri- ja rahvamajades, spordiklubides.
Õnneks on ka väga palju sellist, millest rõõmu tunda.
Viimastel aastatel on meie kahes suuremas mõisakompleksis - Olustveres ja Lahmusel - päris tihti rõõmsaid sündmusi. Üksteise järel on renoveeritud vanu ja ehitatud uusigi hooneid.
Olustveres valmis uus ühiselamu, korrastati tiigid, renoveeritud hoonetes on tegevust alustanud klaasi-, savi- ja leivakoda, uutesse ruumidesse on kolinud infopunkt ja Voldemar Luhti puuhobuste ekspositsioon - kõike ei jõua üles lugedagi! Remonditööd jätkuvad lossis ja selle ümber.
Lahmusel on kümme aastat tagasi tõllakuurist ümberehitatud võimlale viimastel aastatel lisandunud õpilaskodu, töötoad, taastuskeskus - kohe-kohe on valmimas teinegi õpilaskodu. Oma järge ootab peahoone - loodame, et varsti jõuab järg ka selleni.
Olustvere ja Lahmuse mõisas liikudes hing lausa hõiskab - Eestis on väga palju unustatud, räämas ja lagunevaid mõisahooned, kuid õnneks on neil kahel kompleksil paremini läinud - neil on head, tegusad omanikud. Võib-olla ei oska me vahel isegi aru saada kui hästi meil läinud on ja kui paljudele inimestele pakuvad tööd nende kahe mõisakompleksiga seotud koolid.
Teame vist kõik omast käest, et ruum paistab erinevatest punktidest vaadatuna erinev. Hoopis erinev on aga vaade lavalt ja saalist või leti tagant ja leti ees seistes. Oktoobrikuu viimasel nädalal oli mitmel vallavalitsuse ja kultuuriinimesel - sealhulgas allakirjutanul - võimalik end uude situatsiooni asetada ja vaadata, kuidas näeb raamatukogu välja raamatukogutöötaja poolt vaadatuna. Tunni või paari jooksul püüti Suure-Jaani raamatukogus „praktikantidele“ tutvustada erinevaid tegevusi, mida raamatukogus tehakse: tagastatud raamatute vastuvõtmine, uute raamatute ja perioodika infosüsteemi sisestamine, uute raamatute ettevalmistamine - taskute ja tugvenduste kleepimine, viitade kleepimine-kirjutamine, tembeldamine jm - laenutamine, raamatute parandamine ja vajadusel ka mahakandmine ning palju muudki. Kõik, kes sellise „asjade teiselt poolt vaatamise“ võimaluse said, tõdesid, et see oli päris huvitav kogemus. Loodetavasti tekitasid „uued“ raamatukoguhoidjad ka laenutama tulnute seas pisut elevust.
Kui aga puudub võimalus otseselt mõnd teist tööd teha või ametit katsetada, siis võiksime vahel end näiteks mõne teenindaja asemele mõelda. Võib-olla laabuksid siis ka mõnikord tekkivad teravad situatsioonid paremini.
Käesolev lehenumber on allakirjutanu jaoks toimetada saja esimene. Pisike põhjus pisut eelnenud sajale numbrile mõtetes tagasi vaadata. Suur tänu kõigile, kes on selle aja jooksul Leolele kaastöid teinud või muud viisil lehe valmimisele kaasa aidanud!
Kaunist hingedeaega!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : November 2010