Veebruar 2008
Veebruar on Eesti Vabariigi sünnipäevakuu. Iseseisvuse saavutamisest möödub 90 aastat.
Meie põlvkond ja meist nooremad on ilmselt võtnud oma riiki kui iseenesestmõistetavat. See on meil alati olnud. Kas oleme üldse kunagi mõelnud sellele, mis tähendab - oma riik? Või kuidas oleks elada ilma oma riigita? Kui paljud rahvad võivad öelda, et neil on oma riik? On ju meie riik paljude teistega võrreldes alles üsna noor. Kuigi viimane Vabadussõja kangelane on manalateele läinud, mäletavad tänaste keskealiste vanaemad-vanaisad veel aega, kui seda riiki ei olnud. Ka Suure-Jaani kandist on mõndagi meenutada ajast, kui meie esivanemad iseseisvuse ja oma riigi järele janunesid. Sellesse aega jäävad ka laulu- ja pasunakooride ning „Ilmatari” seltsi tegevuse alustamine.
Iseenesestmõistetavana oleme võtnud sedagi, et meil on oma keel. Kuigi meid on alla ühe miljoni, võime olla uhked, et eesti keeles on võimalik saada kõrgharidust. Neid rahvaid, kellel olemas selline võimalus, on veelgi vähem kui neid, kellel on oma riik.
Nüüd - Eesti Vabariigi sünnipäeva eel - lähevad meie mõtted ilmselt pisut sagedamini sellele, kes oleme, kust tuleme ja kuhu läheme. Kõrvalolevalt veerult võite lugeda, millised on ühe Viljandimaa põllumehe mõtted sellel teel olemise kohta ja mida arvab üks meie gümnaasiumi noor eestlastest.
Suure-Jaani rahval on kombeks Eesti Vabariigi aastapäeval koguneda Lembitu juurde. Nii ka sel aastal. Kõik on oodatud 24. veebruaril kell 12.30 Suure-Jaani Lembitu platsile pidulikule aktusele. Sünnipäevaküünlad süütavad valla koolide esimeste ja 12. klasside lapsed. Kohaletulnuid ootavad sünnipäevakringel ja tee.
Käesolevas lehes on jälle aastatega inimestele harjumuspäraseks saanud kujul sünnipäevalaste õnnitlemine ja meie hulgast lahkunute mälestamine. Küllap on kõik lugejad kuulnud kas televisioonist või raadiost asjaomaste ametkondade ja spetsialistide selgitusi, milline info on nn delikaatsed isikuandmed. Loodetavasti on selleks korraks kired vaibunud ja raadiojaamad ning kohalikud lehed delikaatsete isikuandmete avaldamise patust priid. Kui aga keegi soovib, et teda lehe kaudu ei õnnitletaks, palume sellest tähtpäeva lähenedes aegsasti vallasekretärile teada anda.
Ilusat vabariigi sünnipäeva meile kõigile!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : February 2008