LEOLE tegijad
Toimetaja:
Leili Kuusk
tel 435 5433 (tööl), 526 9089
Lembitu pst 42, 71502, Suure-Jaani
leili@suure-jaani.eeKüljendus ja trükk
OÜ Vali Press
tel 775 2491
Pajusi mnt 22 Põltsamaa
vali@estpak.ee
Avaldatud : January 2004