Aprill - Aastal 2006
Aprillis alustab Leole seitsmendat aastaringi. Eelnevaga võrreldes pisut rohkem kui neljasaja lugejate hulka lisandunud perega Vastemõisa piirkonnast. Käesolevast aastast jõuab leht kõigi lugejateni Eesti Posti vahendusel. Nii peaks olema tagatud, et Leole jõuab kõigisse valla küladesse pea ühel ajal.
Palun andke oma tegemistest meie lugejatele teada. Kaastöid ootame hiljemalt 26nda kuupäeva õhtuks. Kui üritus toimub kuu lõpus, palume kindlasti eelnevalt kokku leppida ning ootame teie kirjatööd ja fotosid kuu viimaseks päevaks. Ootame ürituste kohta ka eelinformatsiooni. Sellisel juhul peaksite arvestama, et leht jõuab lugejateni kuu esimesel nädalal, mistõttu kuu alguses toimu ürituse kohta tuleks eelteade panna eelmise kuu lehte.
Loodame, et meie lugejate hulgas on ka neid, kes võiksid saata kaastöid rubriiki Omalooming. Ootame teie luuletusi, aga ka lühilugusid.

Päikest!
Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : April 2006