Jaanuar - Aastal 2006
Jälle on üks aasta minevikuks saanud.
Oli 2005 hea aasta?
Pikkade aastate järel jõudsid piirkonna poliitikud lõpuks üksmeelele, et koos edasi minna. 14. aprillil tegid nelja omavalitsuse volikogud ühinemisotsuse. Haldusterritoriaalse korralduse muudatus jõustus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väjakuulutamisel 22. oktoobril 2005. Uue valla valitsus alustas tööd 1. jaanuaril 2006. On sihtide seadmise ja lootuste aeg.
„Leole” 70. number on esimene, mis jõuab piirkonna kõikidesse kodudesse. Toimetus tervitab lugejate perre lisandunud Vastemõisa kandi rahvast. Ühtlasi anname teada, et ootame teie kirjatöid. Lehe kokkupanemine lõpeb eelneva kuu viimasel tööpäeval, aga kui teil on oluline info, kuid te peate miskipärast jääma artiklite ärasaatmise viimast võimalikku päeva ootama, siis anke palun oma kavatsustest teada, et oskasime teile lehte ruumi broneerida.
Eelmine aasta algas maruliselt - 9. jaanuaril viis torm majadelt katuseid ja murdis puid ning terveid metsatukki. Ka meie piirkonnas ei olnud mõni paik pärast tormi enam äratuntav. Muret jagus paljudesse peredesse.
Jaanuari lõpp tõi suure-jaanilastele järgmise kurva uudise - suri linnapea Rein Valdmaa. Suure-Jaani Gümnaasiumi juureehitus, mis oli viimase aasta jooksul linnapealt palju energiat nõudnud, sai pisut enne valmimist kohaks, kus paljud linnakodanikud ja Reinu sõbrad said talle viimast austust avaldada. Rein Valdmaa teine suur unistus, mille poole ta linnapeana visalt püüdles - ühinemine - jäigi tal nägemata - selle otsuseni läks veel kaks ja pool kuud.
Kurva uudise tõi suure-jaanilastele ka aasta viimane päev: eelmisel õhtul oli surnud üks siinse piirkonna muusikatraditsiooni sümbol - muusikateadlane Johannes Jürisson. Kuigi aastaid oli juba omajagu kogunenud, puhkas Johannes igal suvel oma maakodus Suure-Jaani lähedal ja oli Suure-Jaani Muusikafestivali ning teistegi siinsete muusikasündmuste üks usinamaid külastajaid. Alati oli tal „varnast võtta” meenutusi heliloojate Kappide ja Mart Saare omaaegsetest tegemistest ja toimetamisest ning ilmselt oli ta nende loomingu üks paremaid tundjaid. Iga kord vasardas tema meenutusi kuulates peas mõte: kas oleme suutnud neid teadmisi piisavalt tulevastele põlvedele jäädvustada? Alanud aastal peame harjuma, et muusikafestival tuleb ilma Johanneseta ja et võime teda veel vaid Arturi, Villemi, Eugeni, Mardi jt kõrval meenutada.
Jõudu annab aga seegi, kui raskel hetkel on minevikust midagi head mäletada.
Kindlasti on teil kõigil möödunud aastast meenutada nii head kui halba ja ka järgnevaks aastaks on kõigil plaane ning lootusi. Soovin, et kõigi teie lootused täituksid!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : January 2006