September - Anno Domini 2005
September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada ennast esindama uude - harjunust hoopis suurema valla - volikogusse. Loodetavasti toob kõigi teie valik volikogu laua taha 21 tublit ja tegusat inimest, kes oma küla esindamise kõrval oskavad näha suure valla probleeme ja huve ning leida lahendusi.
Ilmselt mõtleb nii mõnigi juba praegu: aga kellest saab tulevase suure valla vallavanem?
Seekord toimuvad valimised veel piirkonniti, ühe valimisringkonna moodustab üks endine omavalitsusüksus. Seega pole kellelgi kandideerijatest võimalik saada toetust inimestelt kogu valla territooriumilt. Tundub, et tegelikult sellist kõigis piirkondades suhteliselt ühtlaselt populaarset poliitikut meil hetkel kandideerijate hulgas ei olegi. Võin muidugi eksida - aga kontrollida pole nagunii sel korral võimalik. Millist inimest loodan mina vallavanema toolil näha? Tegusat. Tarka. Otsusekindlat. Et sel valimisperioodil ootab ees väga palju ümberkorraldusi, siis oleks lisaks veel väga hea, kui sellele kohale valitaval inimesel oleks ülevaade omavalitsuste tegemisi reguleerivast seadusandlusest ja kasvõi pisut igapäevase omavalitsustöö kogemust. Nii tundub mulle. Igal valijal on aga kindlasti oma eelistus ja soovid.
Kes on need 21, kes hakkavad järgmisel neljal aastal kujundama kohalikku poliitikat ja kes juhib tehtud otsuste elluviimist? Esimesele küsimusele saame vastuse anda juba novembrikuu lehes - heal juhul võib-olla teiselegi.
Septembri nimepäevadest.
Ülo oli esialgu liivi-eesti Ilo, mis ürikutesse Ylona kirja pandi ja lõpptulemusena Ü-tähe algusesse sai. Ülar, Ülari, Üllar, Üllas ja Üllo on tema teisendid. Üllas ja Ülev võivad aga tuleneda ka mõistetest 'üllas' ja 'ülev'.
Maive ja Maivi on tuletatud sõnast 'maa', Taive ja Taivi sõnast 'taevas'.
Solveig tähendab Skandinaavias kas 'saagi pärast võitleja' või 'kodu eest võitleja'.
Nimest Friedrich (vanasaksa 'rahurikas', 'rahuvürst') on tuletatud Preedik, Reedik, Vidrik, Priidik, Priit, Priidu, aga ka Priidika, Priida ja Priide.
Angela ja Angelika pärinevad kreeka keelest, tähendus - 'ingellik'. Ingel on kas nende nimede eesti tõlkevaste, Ingridi ('Ingo kaitse all ratsutaja') lühend või Ingelberga ('ingellik kaaslane') lühend, Aiki on kas Aigi teisend või samuti Angelika tuletis.
Regiina tähendab ladina keeli 'kuninganna'. Reina on tuletis nimest Reinharda ('nõukas' või 'rikas süda').
Mariann, Marianna ja Marianne on seoses nimedega Maria ('ülev', 'valitsejanna' või 'kibe, mõru, tõrges') ning Anna ('arm'), ühtekokku niisiis 'ülev arm'.
Taima ja Taimi on seotud sõnaga 'taim'. Taidi on tuletatud sõnast 'taidur'.
Lembe, Lembi, Lemme ja Lemmi on tuletatud vanaeesti sõnast lemb ('armastus').
Aleks, Aalo, Sander, Sanno ja Sass võivad kõik olla tuletatud nimest Aleksander ('meeste kaitsja'). Aleks võib tuleneda ka nimest Aleksius {'kaitsja’).
Melanie, Meeli, Meelike, Meila, Mella ja Melli on kõik tuletatud kreeka nimest Melania ('must, tõmmu').
Ervin, Ervi ja Ervo on tuletatud vanasaksa nimest Herwin ('väe sõber', 'rahva sõber').
Raimund, Raimond, Raimo, Raimu, Reimo on seotud vanasaksa nimega Raginmund ('tark kaitsja' või 'kindel käsi').
Kulmo on tekkinud vanaeesti nimest Küllmeel ('rikkamõistuseline'). Kulno pärineb vanaeesti nimest Küllnõu ('rikkamõtteline').
Alice on prantsusepärane lühend nimedest Adelheid ('õilsa olemusega olend'), Aleksandra ('meeste kaitsja') või Elisabeth ('Jumal on tõotanud'). Aliise, Aila, Aile ja Aili on kõik Alice'i teisendid.
Hildegard tähendab vanasaksa keeli 'julge võitleja' või 'kaitsja tapluses'. Hilda, Hille, Hilli, Ille ja Illi on kõik temast tuletatud.
Tiidrik, Tiit, Tiido ja Tiidu on tuletatud vanasaksa nimest Dietrich ('rahvasangar' või 'rahvavaiitseja'). Kolm viimast võivad tuletatud olla ka ladina nimest Titus ('auväärne').
Erna on kas Ernsti ('tõsine võitleja', 'ettevaatlik, kärsiv' või 'kotkakivi') naisvaste või pärineb germaani sõnast, mis tähendab 'emakotkas'. Marna on tuletatud nimest Marina ('merine, merest tulev') või tähendab lutsi murdes 'tõmmu'.
Kaupo ja Kaubi on tõenäoliselt tuletatud vanaeesti Kau-alguselistest nimedest (Kaugelemb, Kaulem - 'kaugelt armastav', Kaugameel - 'pikameelne, kannatlik', Kaugetõiv - 'kauge lootus'. Tegemist võib aga olla ka nime Jakob ('kannast kinni hoidja, 'kõrvaletõrjuja', 'põtkija') lühendiga.
Lembitu tähendas vanaeesti keeli 'armastatu', sellest on tuletatud ka Lembit, Lembo, Lemmo, Lemmik ja Lemmert.
Maurits, Mauri ja Maur on tuletatud ladina nimest Mauritius ('mooramees, aafriklane').
Tekla võib kreeka keeli tähendada 'au Jumalale' või 'Theoklast pärit naine'. Heebrea keeli on selle nime tähendus 'täiuslikkus', aramea keeli 'lootus'.
Diana tuleneb ladina keelest (Diva Jana - 'jumalanna Jana'), tegemist on rooma kuujumalannaga.
Dolores on hispaania kuju ladina sõnast 'dolorosa' ('valurikas'), mis on üks Neitsi Maarja asenimedest.
Alvar, Alver ja Alvo on tuletatud rootsi sõnast 'allvar' ('tõsidus') või germaani nimest Alfhard ('haldjate abil tugev').
Ako, Ago, Agu, Agur, Koit ja Koido on kõik seotud eesti sõnadega 'agu, koit'. Osa neist võib aga tuletatud olla ka nimest Agathon ('hea, lahke') või August ('ülev, auväärt').
Valve tähendab eesti keeli 'valge, hele, hiilgav', Valvi, Velve, Vilve ja Viivi on selle nime teisendid.
Elo on Eleonora ('Jumal on mu valgus' või 'kaastundlik'), Elisabethi ('Jumal on tõotanud') või Helena ('särav, loitev') lühend või tuletatud eesti sõnast 'elu'. Loone võib tuleneda muistsest Eesti kohanimest. Õrne tähendab tõenäoliselt 'õrn'.
Leonhard tähendab 'tugev kui lõvi' (ladina 'leo' - lõvi ja saksa 'hard' - tugev). Samast nimest on tuletatud ka Lennart, Linnart, Linnar ja Lenno.
Miikael tähendab heebrea keeles 'kes on nagu Jumal' või 'jumalik'. Sellest on tuletatud Mihkel, Mikk, Miko ja Miku, aga ka Miki.
Vanad eesti nimed Kaur ja Kauri on tuletatud linnunimest. Võimalik, et samast nimest on saadud ka Tauri. Samas võib viimane tuletatud olla ka sõnast 'tarvas'.

Kõigile lugejatele ilusat ja rikkalikku saagikoristusaega!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : September 2005