Juuni - Anno Domini 2005
Juuni. Kõige pikemate päevade ja lühemate ööde aeg.
Lasteaedades on enamasti juba lõpupeod peetud ja koolides kõige kibedam eksamite aeg. Varsti algab aga siingi vaheaeg või antakse kätte lõputunnistus. Pidulikud hetked ja aeg mõelda, mida edasi teha - kas hakata tööd otsima või seada sammud järgmise õppeasutuse poole. Lähemad kuud peaksid kõigi koolilõpetajate ellu pisut selgust tooma. Ütleb ju vanarahvaski, et tibusid loetakse sügisel.
Kaheksandat korda täitub Suure-Jaani juunis muusikaga - 18.-23. juunini toimub siin heliloojatele Kappidele pühendatud muusikafestival. Festival on nagu alati toredalt tuttav ja samas ka uus. Seegi kord ootame külla vana-vene kirikumuusikuid ja plaanime öösel rabas päikesetõusu vaadata. Festivali jaoks uue kohana toimub kontsert sel korral Lõhavere linnamäel. Rohkem tähelepanu on pööratud ka kaugemalt tulla soovijatele. Lõhaveres ja Hüpassaares toimuvatele kontserditele on sel aastal ka Viljandist ja Olustverest võimalik bussiga tulla. Loodame, et kaunitest hetkedest saab osa võimalikult palju huvilisi.
Juuni nimepäevalaste nimedest.
Sirle, Sirli ja Sireli võivad kõik olla tuletised eesti sõnast 'sirel'.
Viivia, Vivian, Viive, Viivi, Viivika ja Veevi on tuletatud ladina keelest ('elus').
Kanni tuleneb eesti sõnast 'kann' ehk lill. Viola on kannikese nimetus ladina keeles, Jolanta aga seostub kreeka nimega lolanthe ehk 'kannikeseõis'.
Toivo tähendab soome keeli ’lootus'. Toivo, Tõivu, Toivot ja Tõivotu on seotud vanaeesti sõnaga, mis tähendab lootus, soov, ohvrilubadus, ihaldus.
Viljar, Viljo, Vilju ja Vilimo on pärit vanaeesti keelest ja tähendavad 'rikkus, rohkus'.
Piibe tuleneb eesti sõnast 'piibeleht', Pärle sõnast 'pärl'.
Robert ja Robi on pärit vanasaksa keelest ('kuulsusest hiilgav’, 'hiilgava kuulsusega').
Enda, Endla ja Enna võivad kõik olla Endli (tuleneb eesti muinasisikunimest Ent) naisvasted. Enna võib olla ka Ennu (Heinrichi lühend, 'peremees oma kodus', 'hoovivalitseja') naisvaste või tuleneda eesti sõnast 'enn' ehk hell.
Haljand tähendab eesti keeli 'haljas'. Hallar on tuletatud eesti sõnast 'hall'. Hellar tuleneb eesti sõnast 'hell'. Helar, Helari ja Elar on Elo (Helo, Hela) meesvasted (tähendus 'elu' või 'kõla').
Amalie ja Maali tulenevad muinasgermaani sõnast ’võitlus, töö’ või on lühendid Amalbergast (’kaasvõitleja’, ’kaastööline’).
Maila, Maile, Maili, Mailis on saadud Maria (’ülev’, ’valitsejanna’) ja Elisabethi (minu jumal on 7’) või Helena (’särav’, ’loitev’) liitmisel.
Imbi tuleneb soome sõnast impi või eesti sõnast imb (’neiu’, ’neitsi’).
Esko on muinasskandinaavia ’jumalalakiiver’.
Moonika ja Monika tulenevad kreeka keelest (’ainuke’) või ladina keelest (’manitsev’).
Leina ja Leini tähendavad ’lein, mälestus’ või on Leida (’leitu, leidlaps’) või Leila (pärsia ’öö’) teisendid.
Viido on ladina ’heasoovlik, aldis’. Guido ja Kuido on romaani vasted sellele.
Päive on tuletatud sõnast ’päev’.
Eugen ja Kenno tulenevad mõlemad kreeka nimest Eugenios ('õilsalt sündinu', 'sünnilt üllas').
Aurelia, Auli, Reili, Reeli ja Reelika on tuletatud ladina keele sõnast 'kuld' (aurum).
Sigrid ja Siiri võivad tuleneda muinasskandinaavia nimest Sig(h)ridr ('võiduvalmis', 'võidust särav', 'võidukas rahuni').
Karola, Karoliine, Karolin, Kaari, Karlotte ja Lota on kõik seotud frangi sõnaga charel ('abielumees') või muinasgermaani nimega Carlmann ('mehine mees').
Ahti on läänemeresoome vesihaldja nimi. Ahto selle tuletis. Paula ja Pauliine on seotud kreeka mehenimega Paulus ('väike'). Liina ja Liine võivad tuletatud olla nii Pauliinest kui teistest -liina/-liine lõpuga naisenimedest (Karoliina, Aliina jne).
Kalev on tuletatud eesti sõnast kali ('vägi, jõud, ramm'). Malev tähendab eesti keeli 'sõjavägi'. Malvo on vanasaksast pärit Malviina ('kõnekunsti ja õiguse sõber') meesvaste.
Johannes, Johan, Juhan, Juho, Jaan, Jan, Janek, Janno, Jukk, Juss, Hannes, Annes, Hans ja Ants on kõik tuletatud heebrea nimest J(eh)ochanan ('Jehoova on armuline').
Lenna on tuletis Lindast. Linda võib olla germaani naisenimede Rosalinda ('õrn roos' või 'kuulus kilp' või kilbiga ratsu'), Dietlinde ('rahva kilp') või Gerlinde ('kilp ja oda') lühend. Linda võib olla aga ka kreeka nime Melinda ('peen, õilis') lühend või seotud eesti sõnadega 'lind', 'lendama'.
Inna on lastekeelne Linda või tähendab vanade vene allikate põhjal "tormine jõgi'.
Manivald võib olla tuletis vanasaksa nimest Managwalt ('meeste valitseja') või olla pärit eesti väljendist 'Mana vald'.
Vanevald ning sellest tuletatud Vane, Vaane ja Vaano võib omakorda olla Manivaldist pärit, Vaino on tuletatud eesti sõnast 'vainu'.
Elviirast on tuletatud Elva, Elvi ja Viire. Elviira võib olla seoses muinasgermaani nimega Alwara ('ülev'). Ta võib olla aga ka araabia päritoluga nimi tähendusega 'ülev' või 'käskijanna'. Elfriide ja sellest tuletatud Elfi tähendavad vanasaksa keeli 'haldjate hoolealune'.
Leo on ladina keeli 'lõvi', aga ta võib olla ka Leopoldi ('rahva julgus', 'julge mees rahva hulgast') või Leonhardi ('tugev kui lõvi') lühend.
Peeter, Peet, Peedo, Peedu ja Peep on kõik tuletatud kreeka nimest Petros ('kalju').
Päivo ja Päivu on tuletatud eesti sõnast 'päev'. Helend on tuletatud eesti sõnast 'hele' või seotud nimega Helena ('särav' 'loitev (tõrvik)').

Soojust ja ilusaid elamusi kõigi suvepäevadesse!
Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : July 2005