Mai - Anno Domini 2005
On mai. Kevade ja roheluse kuu.
On muutuste aeg. Tundub, et kiirused kasvavad. Vaid kaks nädalat tagasi ühinemisele „ei“ öelnud Suure-Jaani Vallavolikogu muudab oma otsust. Siiski - ühe väikese „aga“-ga. Volikogu jätab endale õiguse oma otsus tagasi kutsuda. Suure-Jaani linna, Olustvere valla ja Vastemõisa valla volikogud ütlevad ühinemisele „jah“.
Kas seekord saab ühinemine tõesti teoks?
Kui uurin, millal kahe Suure-Jaani ühendamine päevakorda kerkis, jõuan mäletajate meenutustega aastasse 1991. Kui püüan välja selgitada, mitu korda ühinemisest midagi välja ei ole tulnud, ei jõutagi päris ühele tulemusele. Kui üks mees ütleb: „Eelmine ühinemine jäi ära kolm aastat tagasi“, siis lisab teine kohe kõrvalt: „Eelmine kord läks lörri kaks nädalat tagasi“. Võta siis kinni, palju neid kordi kokku tuleb.
Nii kaugele, kui seekord, pole aga enne jõutud. 15. aprillil viidi maavanema lauale haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse otsused ja teised seadusega nõutud dokumendid. Vabariigi Valitsusel on otsuse tegemiseks aega kuni 15. juulini.
Ja pisut siis ka selle kuu nimepäevalaste nimedest.
Volber ja Valli võivad olla tuletatud vanasaksa nimest Walburg ('vägev kaitse', 'kaitse lahinguväljal'). Valli võib tuleneda ka Valentinast ('terve, tugev', 'Valentia elanik’) või Valeriast ('terve, erk, ärgas').
Mai, Maia, Maie, Maiu ja Maaja võivad olla Maria ('ülev', 'valitsejanna' või ka 'kibe, mõru, tõrges') lühendid. Nad võivad aga tuleneda ka kreeka nimest Maia ('maa’).
Endel pärineb kas Eesti muinasnimest Ent või on tuletis Heinrichist ('peremees omas kodus' või 'hoovivalitseja').
Rosalie, Roosi, Saale ja Sale võivad kõik tuleneda kas ladinakeelsest sõnast 'roosliilia' või olla Rosa ('roos') ja Lia/Lie (Elisabeth - 'Jumal on tõotanud' või 'minu Jumal on 7') liitmisel saadud. Roosi võib tuleneda ka nimest Eufrosyne ('rõõmus, lõbus').
Loit tähendab eesti keeles 'loit' või 'leek'.
Aasad ja Assed on oma nime saanud eesti sõnast 'aas'.
Helma ja Helme võivad tuleneda muinasgermaani sõnast 'kaitsja'. Helmi võib aga tahendada ka "helmes, pärl' või 'merevaik'. Helmi võib olla ka lühend nimest Helmine - vanasaksa 'kiivrisõbratar' või lühend Wilhelminest ('tahtekindel kiivrikandja').
Timmo, Timmu ja Timo tulenevad kas Timotheusest ('Jumala austaja') või Demetriusest (’Demeterile pühendatu').
Ott võib tuleneda vanaeesti sõnast 'karu' või 'hädaoht'. Kahru on vanaeesti 'karu'. Ott võib aga tuleneda ka Ottost (vanasaksa 'varakas'), mis omakorda võib olla Ottokari (vanasaksa 'omandi valvur') või Ottomari (vanasaksi 'kuulus jõukuse poolest') tuletis.
Aino ja Aina on tuletatud soomekeelsest sõnast, mis tähendab 'ainus'.
Liivo on tuletatud vanasaksa nimest Liebhard - 'armukindel'.
Vootele on vanaeesti nimi, mis tähendab kas 'võitleja, tapleja' või 'võttelik, agar'. Rünno on tuletatud sõnast 'ründama' või 'ründav'.
Õie ja Õilme võivad kõik tuletatud olla sõnast 'õis', Õile võib tuleneda ka sõnast 'õilis’.
Edith ja Eedit on tuletatud vanainglise nimest Eadgyth ('rikkalik kaasavara' või 'õnnelik taplus').
Sofia, Viia ja Viiu on tuletatud kreeka nimest Sophia ('tarkus').
Ester, Esta, Este on tuletatud heebrea nimest Esther ('täht', 'eha- ja koidutäht', 'hea saatus').
Taimo on tuletatud sõnast 'taim', Taido sõnast 'taidur' (kunstnik), Taivo aga sõnast 'taevas'.
Nimed Eerik, Erich, Eeri, Eero, Ergo, Ergi, Erko ja Erki on kõik pärit kas muinasskandinaaviast ('aulik'), anglosaksidelt ('jõukas, tubli') või keltidelt ('alati kuningas').
Emilie, Emma, Miili, Milja on seotud rooma sugukonnanimega Aemilius ('virk, usin').
Liilia, Lilian, Lilli ja Lilja on seotud ladina nimega, mis tähendab 'liilia'. Arvatavasti on sõna algselt pärit keldi sõnust li-li (’valge-valge').
Konstantin on tuletised ladina nimest Constantinus ('kindel, konstantne').
Oliver võib tähendada 'õlipuu-aednik, õlipuukasvataja' (nimest Olearius), aga ka 'õlipuuoks' (nimest Olivier). Leivo on eesti päritoluga nimi.
Lydia, Liidia, Liidi, Lii ja Ly võivad kõik tuletatud olla kreeka nimest, mis tähendab 'lüüdialanna'. Ly võib aga tuleneda ka Elisabethist ('minu Jumal on 7', 'Jumal on tõotanud'), Liliast või Lygiast ('pajuoks', 'pajuoksa sarnane'), Lii lisaks neile ka Liviast ('sinakasmust' või 'õlipuuoks')
Alar, Alari, Allar on pärit kas muinasgermaani (Alarich - 'kõigi valitseja, kõikvõimas') või vanasaksa keelest (Alderich -'suuremeelne valitseja').
Urban ja Urvo tähendavad ladina keeli 'linlane'.
Vilma, Valme, Vella, Velli, Miina ja Minna on kõik tuletatud nimest Wilhelma, mis vanasaksa keeli tähendas 'tahtekindel kiivrikandja'.
Kalvi on lühend nimest Kalvin (ladina Calvinus - 'kiilas') või Kalevi teisend. Klaudia on pärit ladina keelest ja tähendab kas 'lonkur' või 'varjan, lukustan'.
Roomet, Roome ja Roomo võivad pärineda vanasaksa nimest Fromhold ('vagane, kena'). Roman pärineb ladina keelest ja tähendab 'roomlane'. Laido ja Leidur on eesti nime Leida ('leitu, leidlaps') vennasnimed, Laido võib tuleneda ka eesti sõnast ’laid', Leidur sõnast ’leidur'. Luulik on samuti eesti nimi, tuletatud sõnast 'luuletaja'.
Argo võib olla lühend kreeka mütoloogilise laeva Argos nimest, Arturi (keldi 'suur karu') tuletis või Argebi (kreeka Archippos - 'hobuste hoidja') lühend. Arro on eesti 'aru' vanas kirjaviisis.
Helga, Helge, Helgi Helje, Helju, Elga, Olga ja Olli võivad pärineda muinasgermaani ('terve, vigastamatu') või muinasskandinaavia keelest ('püha, tabu'). Helgi võib tuleneda ka eesti sõnadest ('helge', 'helk').

Ilusat maikuud kõigile!
Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : May 2005