Märts - Anno Domini 2005
Käes on märts - kevade alguse kuu.
Vaatame, kust pärinevad ja mida tähendavad mõned selle kuu nimepäevalaste nimed.
Armin on pärit kas ladina ('sinisilm'), muinasgermaani (’lrmini kaitsealune') või vanasaksa keelest (’kotkassõber').
Virve ja tema teisendid on algselt pärit eesti sõnast virves - 'oksake, kasv'.
Egle on kas itaalia kuju kreeka mütoloogilisest nimest Aigle ('sära, päevavalgus') või pärineb lõunanaabritelt lätlastelt (läti keeles on egle kuusk). Halliki tähendab 'hallaneidu', Helliki pärineb kas eesti sõnast 'hell' või on Helena, Eleonora või Elisabethi lühend.
Elmarid ja Elmod on oma nime saanud vanasaksa keelest (kas Elimar - 'kõikjal kuulus' või Adelmar - 'väljapaistev, noobel'). Eimar võib aga olla ka Einari/Eginhardi teisend (muinasgermaani 'tugev mõõgamees' või ’lihtne süda' või muinasskandinaavia 'üksikvõitleja teiste hulgas').
Laila on kas lapi päritolu nimi Soomest või Leila teisend.
Tarmu ja Tarmo seostuvad sõnaga 'tarmukas'.
Rudolf, Ruudi, Ralf ning Raul on pärit muinasgermaani nimest Hrotnwulf ('suure kuulsusega hunt'). Ralf ning Raul võivad aga tuletatud olla ka Randolflst ('koduhunt' või 'kilbiga hunt'). Raul võib tuletatud olla ka Radulfist ('nõukas hunt').
Viilup ja Lepo on tuletatud kreeka nimest Philippos ('hobuste sõber').
Edvin on pärit vanainglise keelest ja tähendab 'omandi sõber'.
Helda ja Heldi on tuletatud kas eesti sõnast helde, Heliodorast ('päikese and') või Hildast, mis on omakorda tuletatud Hildegardist ('julge võitleja', 'kaitsja taplustes').
Ainar, Innar ja Inno on ühed paljudest Heinrichi ('peremees omas kodus' või 'hoovivalitseja') teisenditest. Heinrichi teisend võib olla ka Ain. Innar ja Inno võivad aga olla ka naisenime Inna (vanades vene allikates 'tormine jõgi') meesvasted. Ja Inno võib tuleneda ka Innocentiusest ('süütu'). Aigar on Aivari teisend, viimane tuleneb skandinaavia nimest Ivar, mis on lühend nimest Johannes (’Jehoova on armuline').
Reio tuleneb kreeka Gregoriusest ('valvas, valvelolija').
Ernst (vanasaksa 'tõsine [võitleja]', ka 'ettevaatlik, kärsiv') ja kõik temast tuletatud nimed võivad suguluses olla nimega Arnstein (’kotkakivi').
Matildad-Mildad-Tildad-Metad on oma nime saanud kas vanasaksa Machthildilt ('võimas võitluses') või muinasgermaanlastelt ('võitlev tüdruk'). Maldi võib tuleneda ka eesti sõnast maldav - kannatlik.
Valev ja Valvo on saanud nime eesti sõnast valge - hele.
Herbert ja ka kõik temast tuletatud nimed on pärit vanasaksa nimest Charibert ('sõjaväelasena hiilgav').
Gertrud ja kõik tema teisendid on seotud muinasgermaani väljendiga 'odanaine' või 'jõuline oda'.
Eduardid ja Eedud oma nime saanud vanainglise Eadweardi järgi ('omandi valvur’, 'varanduse valvaja', 'õilis valvur').
Joosepid on oma nime saanud heebrea keelest (Josephel - 'Jehoova lisagu').
Malviina ja Malviine nimed tulenevad kas keldikeelsest sõnast, mis tähendab 'tüdruk', või vanasaksa nimest Madalwine/Mahalwine ('kõnekunsti ja õiguse sõber').
Pent ja Pendo on oma nimed saanud Benediktist ('õnnistatu, heaks öeldu'). Küllo ja Külvo on eesti muistsete nimede Külltõiv(o) (’lootusrikas'), Küllpäev(i) ('päikeserikas') tuletised.
Viktor ('võitja') ja Viktoria ('võit') on oma nimed saanud ladina keelest.
Aksel on kas taani lühend nimest Absalom ('rahu isa') või tuletatud muinasskandinaavia nimest Askell ('jumaluse kellu').
Albina võib tuleneda kas ladina sõnast albus ('valge') või vanasaksa Albwinist ('haldja sõber').
Maria on pärit heebrea nimest Mirjam, kreekapäraselt Mariamne, ja tähendab 'ülev' või 'valitsejanna'. Ta võib aga tuletatud olla ka nimest Mara - 'kibe, mõru, tõrges'.
Imand ja Imant on eesti nimed, Immo võib tuletatud olla nii neist kui ka Immanuelist ('Jumal meiega').
Eesti nimi Leida ja kõik tema teisendid tulenevad mõistest 'leitu, leidlaps'.
Nimede Armas ja Kallis tähendus on seletamatagi selge.
Joonas tähendab heebrea keeles 'tuvi'.
Eestilikuna tunduv nimi Pille osutub aga hoopis Sibülla (kreeka Sibylle, 'ennustaja, tark, sibüll') lühendiks.
Irmgard ja kõik temast tuletatud nimed on alguse saanud muinasgermaani nimest Irmingard ('sõjajumal’, ’irminist kaitstud’).
Päikest järjest pikenevatesse ja kevade märke ilmutavatesse päevadesse!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : March 2005