Veebruar - Anno Domini 2005
9. veebruaril algab kuke aasta. Astroloogid on lubanud, et see tuleb eelmisest keerulisem ja segadusterohkem.
Järjest enam räägitakse, et suur osa inimestest põeb stressi. Peame vist leidma enda jaoks rohkem aega, endaga rohkem tegelema.
Eesti vanasõna ütleb, et nimi ei riku meest, aga teisal usutakse, et lapsele pandud nimi määrab ära kogu tema elu ja saatuse.
Mida tean mina oma nime kohta? Mida see tähendab? Kust ta pärit on?
Leili on kas Leila teisend või tuleneb vanaeesti sõnast, tähendades hinge. Leila tuleneb pärsia nimest, tähendades ööd. Eesti kirjandusest meenuvad Andres Saali jutustused liivi ja eesti rahva 12. sajandil peetud vabadusvõitlusest - „Leili. Vambola. Aita“. Kõige tuntum nime kasutav kirjandusteos on aga ilmselt aastast 1188 pärinev Nisami Gjandzevi poeem „Leili ja Medžnun“, mis põhineb vanal araabia legendil noore poeedi traagilisest armastusest.
Mida teate teie oma nime kohta?
Viimastel aegadel on meilegi jõudnud nimepäevade tähistamise komme. Vaatame, kust tulenevad ja mida võiksid tähendada mõnede selle kuu nimepäevalaste nimed.
Piret, Gita ja Birgitta tulenevad kas iiri Brigitist (sõnast 'barr' - kõrgus), keldi tulejumalannast Brigantiast ('kõrge, ülendatud'), muinasgermaanidelt ('särav, tore') või on tuletised mehenimest Birger (muinasskandinaavia 'valvur').
Säde on eesti algupärane nimi.
Hubert ja Hugo tulenevad vanasaksa nimest Hugibert ('mõistuse poolest hiilgav').
Miida, Meida ja Armi tulenevad ladina nimest Armata ('relvastatud'). Armi võib tuleneda ka eesti sõnast 'arm(astus)’.
Agathe tähendab kreeka keeles ’hea, lahke’. Selle nime teisendid on ka Agata, Age, Aita. Ege tuleneb vanasaksa sõnast 'mõõgakene'.
Doris tähendab 'doorialannat’ või on tuletis nimest Dorothea/Theodora (kreeka keeles 'kingitus Jumalalt'). Samast nimest on tuletatud ka Doora, Tea ja Tiia.
Richard ja Riho tulenevad vanasaksa sõnast, mis tähendas julget valitsejat või jõulist inimest.
Tali ja Talis on eesti päritolu nimed ning tähendavad talve.
Mehis tähendab mehist inimest.
Mõne nime päritolu on üsna segane ja tõlgendusi väga mitmeid. Ella on vanainglise päritolu korral haldja sõber (Aella), vanasaksa päritolu puhul valitsejanna, vürstinna (Erla), veel võib see nimi tuleneda Eleonorast (araabia keeles ’Jumal on mu valgus', kreeka keeles 'kaastundlik'), Elfriedest (vanasaksa 'haldjate hoolealune'), Elisabethist (ladina kuju heebrea nimest 'minu Jumal on 7' - 7 tähistab täiuslikkust) või Helenast ('särav', ’loitev tõrvik').
Terje tuleneb väidetavalt eesti sõnast ’viljatera’.
Ka Alma nimel on palju tähendusi. Heebrea keeles 'noorik, neitsi', ladina keeles 'hell, õilmitsev, toituandev’, saksa keeles (lühendina Amalbergast) ’kaasvõitleja'.
Elma ja Elmi võivad samuti olla Alma teisendid, kuid võivad tuleneda ka Wilhelmast ('tahtekindel kiivrikandja').
Eke on liivi nimi.
Valjo nimi pärineb sõnast 'vali' , Vallo, Valle, Valle Waldemarist (muinasgermaani keeles 'valitsejana kuulus' või 'õigus, võim') või Valentinist (ladina keeles 'terve, tugev' või 'Valentia elanik').
Tiina tuleneb Kristinast (kreeka keeles 'kristlanna'), Faustinast (ladina keeles 'õnnestatu'), Albertinast (vanasaksa 'hiilgav aadlik'), või Klementinast (ladina keeles ’leebe, armulik').
Miraldad ja Aidi on pärit ladinakeelsest sõnast, mille tähendus on 'imeteldav'.
Salme on kas lühend Salomest ('rahuarmastav') või seotud eestikeelse sõnaga ’salm’ - väin.
Väino ja Väinu tulenevad Väinämöise nimest.
Carmen oli neitsi Maarja asenimi.
Rita on lühend Margaritast ('pärl') või Karitast (’arm’, ’halastus’), samuti võib see olla seotud ladina sõnaga, mis tähendab 'korralikult elav'.
Üllad ja Ülled on oma nime saanud eesti sõnast 'üllas'.
Meinhard on seotud vanasaksa nimega Meginhard - 'oma jõule julge'.
Aavo ja Avo võivad oma nime saanud olla sõnast 'aval'. Need nimed võivad aga pärineda ka vanaeesti nimest Auvo - au.
Heli ja Helina võivad oma nime saanud olla nii eesti sõna 'helin' järgi kui ka kreeka nime Helene (ladina Helena, 'särav, loitev tõrvik') muutumisel.
Leho on oma nime saanud kas eestlaste muinaslinnuselt (Lehola) või sõnast 'leht'.
Mati, Madis, Maidu ja Mats on oma nime saanud heebrea päritolu nimest Mattathiah või ka Mattityahu, mille tähendus on 'Jumala and'.
Tuuli on oma nime saanud tuulelt, Tormi tormilt.
Igmar pärineb muinasgermaani jumalalt. Ingmar on 'Ingo kaitse all kuulus', Ingvar 'Ingo kaitsealune', aga ka 'sõjakas, jõuline'.
Helve ja Helvi on tõenäoliselt saanud oma nime eesti sõnast helves.
Vilmar ja Vilmo on pärit vanasaksa keelest, tähendades 'tahte poolest kuulus', 'kaugelt kuulus'.
Kui teie enda nimepäev ei ole veebruaris, siis leidsite siit ilmselt siiski mõne tuttava nime. Kuidas see nime kandjaga teie arvates sobib?
Kukele usinat siblimist ja edukat terade sõkaldest eraldamist!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : February 2005