Mai - Anno Domini 2004
Mai. On urbanipäeva, linnu- ja leheristipäeva, taevaminemispüha ja nelipüha, kevadpüha ja emadepäeva kuu.
„Leole“, mida te käes hoiate, on viiekümnes.
„Juba!“, ütleb kindlasti mõni. Alles see oli, kui alustati.
Esimene lehenumber ilmus 2000. aasta aprillis neljal leheküljel. Sellises mahus olid ka kaks järgmist lehte; seejärel jõudis lugejateni 12-leheküljeline „Leole“. Viiendast lehest alates oleme mahtunud kaheksale leheküljele, ühel korral ka kümnele. Eelmisel aastal ilmus lehe vahel kolmel korral lisa, kokku kümme lehekülge: n.ö Valimiste, Värvi ja Eelarve Eri.
Lehe lisana on ilmunud ka neli kalendrit. Kolmel esimesel korral saadi selleks raha samas avaldatud reklaamist, käesoleva aasta kalendri finantseerimiseks piisas aga juba lehte müüdud reklaami eest laekunud summast.
Jah, alles see oli. Aga samas juba nii ammu. „Kas tõesti ainult viiskümmend numbrit?“
Viitekümmet „Leolet“ on kokku toimetanud kolm inimest: Tiiu Jüriado 26, Jaanus Siim 1 ja allakirjutanu 23 numbrit. Kõigi lehtede ja kalendrite fotode eest on hoolt kandnud Jaanus Siim. Kahe esimese kalendri jaoks pani pildimaterjali kokku Jaanus Siim, kahe viimase kalendri kujundus on aga toimetaja hobi tulemus.
Esimesed „Leoled“ tulid Viljandist Print Besti trükipresside alt, neljandast lehest alates paneb ettevalmistatu paberile OÜ Vali Press Põltsamaalt. Kohapeal hakati küljendust tegema jaanuaris 2001. Seda tööd tegi siis Marko Reimann; 2002. aasta detsembrist alates on küljendajaks Külliky Lohu.
Kui paljud on meile kirjutanud? Sellele küsimusele ei oska ma kahjuks vastata. Ainuüksi eelmisel aastal oli neid inimesi rohkem kui 150. Kõigile suur tänu, et olete leidnud aega ja tahtmist ning oma tegemistest ja teid ümbritsevast ning huvitavast kirjutanud.
Et meie leht on just selline, milliseks lugejad ta kirjutavad, siis ootame ka edaspidi alati teie kõigi kaastöid.
Järgmiste kohtumisteni ja õielõhnalist kevadet!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : May 2004