Juulimõtisklus


Kauaoodatud suvi on olnud päikeseküllane ja pakkunud osasaamistväärivaid sündmusi. Ja seadnud valikute ette - millisele huvitavale üritusele minna, millest loobuda.
Otsustuste tegemine on eriti raske siis kui ühel ja samal ajal toimub mitmeid põnevaid ettevõtmisi. Kogesin seda hiljuti ka ise: kahjuks jäigi mul ajapuudusel käimata Aimla külas vabaõhuetendusel, sest samal ajal tõi heliloojate Kappide mälestusele pühendatud Suure-Jaani kesksuve muusikafestival koju kätte maailmamainega interpreete. Ning sellist suurepärast võimalust käest lasta oleks olnud tõepoolest patt. Suve kultuurisündmuseks kujunenud muusikapidustuste avatseremoonia vestlusringis ütles Suure-Jaani linna majandusnõunik Leili Kuusk, et muusika on eriti mõjuv siis, kui seda saab nautida interpreedi vahetus esituses. Muusikaelamust on raske, kui mitte võimatu sõnadega edasi anda. Osasaamisrõõmu kogeb vaid see, kes ise kohale tuleb, tunnetades seletamatut energiatulva, mida hoovab kontserdi õhustikust. Festivaliüritustel mittekäinud suurejaanilane kahjuks vist ei oska /ei taha?/ ei tea aimata, millest nad ilma jäid, kui eelistasid kontserdikülastuse asemel kodus igapäevase rutiini kinnistamist. Beethoven on öelnud, et muusika peab inimese vaimu leegitsema panema. Minul tekkis ühel kontserdil tunne, et muusika suudab üles äratada midagi väga olulist, et natuke uuenenult suuta maailma vaadata. Rõõm on perede üle, kes tulid kontserdile koos lastega. Midagi saab meis sündida ja muutuda ju vaid siis, kui anname enesele ja teistele võimaluse avastada uut ja täiustuda. Juulilehtki pakub kõikidele midagi uut. Jälle on meile oma eheda mõttega kirjutanud Üks Naine Helekollane. Headmeelt teeb seegi, et leheveergudel on alanud poleemika ja paljud artiklid on saanud elava vastukaja osaliseks. Leole kasvuraskused pole küll veel möödas, kuid ta on meile vajalikuks ja huvitavaks kaaslaseks muutunud. Ilusat suve jätku kõikidele!
Tiiu Jüriado
Avaldatud : July 2001