VEEBRUAR - Anno Domini 2003
Aasta kõige lühem kuu. Ometi mahub just siia mitu algust. 1. veebruaril algab lamba-aasta. 24. veebruaril 1918. aastal sündis Eesti Vabariik. Sellesse kuusse mahub üsna mitu rahvakalendri tähtpäeva: küünlapäev, peetripäev, madisepäev. Selles kuus on kolm lipupäeva: Tartu rahulepingu aastapäev, Leedu Iseseisvuspäev, Iseseisvuspäev - Eesti Vabariigi aastapäev. Veel jääb sellesse kuusse viimasel aastakümnel järjest rohkem tähistatav Valentini- ehk sõbrapäev. Võimalus neile, kes soovivad oma headele kaaslastele meelde tuletada, et peavad neid oma sõpradeks. Kuu viimasel päeval on sündinud üks meie kandi suurkujudest - Artur Kapp. 28. veebruaril möödub 125 aastat helilooja sünnist.
Rahvakalendrist leiame, et küünlapäev oli rohkem naiste püha: naised käisid kõrtsis ning ei tohtinud sel päeval kedrata. Kose kandist on kirja pandud, et sel päeval püüdsid mehed kõiki naiste töid teha. Mõnel pool ei olnud tüdrukutel peale küünlapäeva enam lootust, et nad sel aastal mehele saavad: naisevõtuaeg oli aeg jõulust küünlapäevani. Veel oli komme küünlapäeval kõrtsides sulaseid kauplemas käia. Need teenijad, kes tahtsid ära minna, pidid samuti küünlapäeval koha üles ütlema, et peremees teaks uut kaubelda. Samuti võis ka mõisas koha üles öelda ja jüripäevast ära minna. Küünlapäeval murtavat talve selgroog puruks. Nagu igal rahvakalendri tähtpäeval, ennustati ka küünlapäeval ilma. Selge ilm lubada ilusat suve. Aga Torma kandis räägiti, et küünlapäeval saab aru, kas lehmal sünnib härg- või lehmvasikas: on lehma sarved sel päeval soojad, on loota lehmvasika sündimist.
Peetripäeval hoiatati, et ei tohi heinu vedada - pidid kurjasti tolmama hakkama. Ka ei tehtud siis suuremaid töid. On aga peetripäeval ilus ilm, tuleb sügisel palju saaki.
Madisepäeval niideti mõnel pool lambaid, sest siis pidi neil vill hästi kasvama. Aga sellel nädalapäeval, millele madisepäev langes, ei olnud soovitav kartuleid panna, esimest korda vilja külvata ega ka herneid külvata. Ussid kippuvat sisse tulema.
Nii et kes Iseseisvuspäeval lammaste niitmise ette võtab, selle lamba-aasta tõotab villakas tulla.

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : February 2003