Oktoober - Anno Domini 2002
Kätte on jõudnud sügis. Oluline sündmus selles kuus on kohaliku omavalitsuse volikogude valimine, mis määrab paikkonna arengusuunad järgmiseks kolmeks - aga võib-olla palju rohkemakski - aastaks. Uute volikogude “mängumaa” suurus sõltub tegelikult suuresti eelkäijate tegevusest: kus juba väga palju ja pikkade aastate taha ulatuvate tagasimaksetega laenu on võetud, seal on suhteliselt raske veel midagi uut alustada. Valijate pahameel langeb aga kahjuks tihtipeale selliste käsist-jalust seotud volikogude liikmete peale, sest kes enam vana asja (ja toonaseid otsuste tegijaid) mäletab. Kujukaks näiteks võib ilmselt lugeda Püssi linna, kus volikogus 13 kohta, soovijaid neile kohtadele aga seekord vaid 1(!).
Iga valimisõiguslik kodanik osaleb valimistel, sõltumata sellest, kas ta tegelikult läheb valima või mitte. Keegi on valima mitteminemist väga tabavalt “jalgadega valimiseks” nimetanud. Seega siis on võimalik valida, kas püüda ise leida kandideerijate hulgast parim esindaja kohalikku elu korraldama, või jätta see teiste otsustada.
Veel tuletan kõigile meelde seda, et volikogude istungid on lahtised, s.t et igaühel on õigus neid kuulamas käia. Sel korral on soovitus ilmselt hiljaks jäänud, aga võib-olla on siis kolme aasta pärast kergem kandidaatide hulgas valikuid teha. “Oma silm (ja kõrv) on kuningas” kehtib siingi.
Häid valikuid!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : October 2002