JUULI - Anno Domini 2002
Teie ees on “Leole” 28. number. Siiani ilmunud lehtedest 26 toimetas teieni Tiiu Jüriado ja ühe toimetaja-abi fotograaf Jaanus Siim. Et senine toimetaja lehetegemisest loobuda otsustas, siis tuleb korrata selle aasta veebruaris kirjutatut: käesoleva numbri toimetajaks on uus inimene. “Leole” ilmub aga tuttavaks saanud kujul edasi.
Tajun, et seoses toimunud muudatusega on lugejatel nii lootusi kui ka hirme. Arvan, et kummagi emotsiooniga liialdada ei ole tarvidust. Usun, et suudame jätkata juba traditsiooniks saanud rubriikidega ja võib-olla tulevikus midagi uutki pakkuda.
Olgu esimene toimetaja veerg kokkuvõtete tegemise ja sihtide seadmise kohaks. Sirvisin uuesti läbi kõik siiani ilmunud lehed. Alustati nelja leheküljelisena ja vaid mõnega nüüdseks harjumuspäraseks saanud rubriikidest. Ajapikku lisandusid “Mai(/juuni/juuli/…)mõtteid”, “Kuu küsimus”, “Kaaslane”, “Muutjad”, “Maapere”, “Järelkasv”, “Arst annab nõu”, “Omalooming”, “Koomiks” jt. Alates viiendast numbrist ilmub leht traditsiooniliselt praeguses mahus. Kahel korral on lugejateni jõudnud “Leole” kalender.
Korduvalt on tegijad kutsunud lugejaid ajalehele kaastöid kirjutama. Meenub üsna vana ütlemine koerast ja tema saba kergitamisest. “Kes ikka…”. Jah, kui leiate, et teie kandis toimub midagi, millest (või kellest) ka teistel võiks huvitav lugeda olla, siis kirjutage lehele. Või andke märku, et toimetus teaks, mis huvitavat teoksil ja saaks ise materjali koguda. Keegi ei tule meie eest midagi ära tegema. Kui me ise endast maailmale teada ei anna, siis meist lihtsalt ei teata. Olgu me kuitahes huvitavad ja head. Nii nagu ei teata meie piirkonnast, kui me õigel ajal maakonnalehe ajakirjanikele kutset või vähemalt vihjet toimuma hakkava kohta ei saada, ei teata ka teie külast või perest, sest - “Leole” tegijadki ei oska ise kõike huvitavat üles leida.
Igaks juhuks kordan ka lubadust, et kui te ei soovi oma nime lehes avaldada, siis lisage sellekohane märkus, millega kindlasti arvestame. Omaloomingu veerule pakutavale võiksite sellisel juhul lisada pseudonüümi. Anonüümkirju toimetus ei avalda.
Oleks tore, kui saadaksite oma kaastööd toimetusele võimalikult varakult. Kui jätate pikema kirjatöö läkitamise viimasele hetkele, ei oska toimetus sellega arvestada ja materjal ei pruugi lähimasse lehte mahtuda. Ka ei jõua lehte need (info)materjalid, mis ei laeku kuu esimeseks päevaks.
Toimetaja rubriigi pealkirjast. Juuli issanda aastal (Anno Domini) 2002. “Juulimõtteid” ja “Toimetaja veerg”- mõlemad kadedakstegevalt sobivad - on olnud eelmiste toimetajate veerud. Nii saigi pealkiri, kui ajaliselt täpne ja samas igavikulise hõnguga, kahest lehes ilmunud rubriigist kokku “laenatud”.
Juulile eelnev kuu on Suure-Jaani kandis traditsiooniliselt sündmusterohke. Aset leiavad nii aasta suurim kultuuriüritus - Suure-Jaani Kesksuve Muusikafestival - kui mitmed spordivõistlused, võidupüha, jaanipäev. Ka paljude noorte jaoks tähtis sündmus - kooli lõpetamine - jääb just juunikuusse. Kõigest sellest püüame oma lugejatele sõnas ja pildis teada anda.
Lõpetuseks kordan eelmise toimetaja poolt juba tsiteeritud Hegeli mõtet: “Mitte midagi suurt ei valmi ilma kireta”. Püüdkem siis kõik seda mitte unustada.

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : July 2002

MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID
1. Nimi 5. Ametipalk 6. Kinnisvara 7. Sõidukid 8. Aktsiad, osad, väärtpaberid 9. Pangaarved 10. Võlad 11. Muud varalised kohustused 12. Muud regulaarsed tulud
Loe edasi ...
Avaldatud : July 2002