Jaanuar 2017
Üks aasta on jälle lõppenud. 28. jaanuaril algab uus aasta ka idamaade horoskoobi järgi. Punane tuliahv annab valitsemisjärje üle punasele tulikukele. Punane tulikukk, see kõlab eestlase jaoks isegi pisut ohutumalt kui lihtsalt punane kukk. Punane kukk (tulekahju) on küll viimane, mida külla oodatakse. Loodetavasti ei käi algav aasta meist üle nagu tulekahju, sest ütles ju vanarahvas, et varas jätab varna seina, tulekahju ei sedagi.
Horoskoobid kirjutavad, et on oodata küllaltki rasket, keerulist ja ootamatusi täis aastat. „2017. aasta tõotab kujuneda väga huvitavaks ja toob kardinaalseid muudatusi paljude inimeste ellu. Segadused ja lahkhelid on täheldatavad meie elu paljudes valdkondades. Kuid siiski on olemas lootus, et inimesed suudavad oma puudustest üle olla ja aasta kujuneb positiivsete muudatuste aastaks. Aasta sümboli tuline stiihia ja raevukas iseloom toob inimeste ellu palju ettearvamatuid sündmusi. Ekstsentrilise tulikuke aastal on kõige tähtsam suhtuda kõikidesse elus toimuvatesse muudatustesse filosoofiliselt.”

Ka horoskoope lugemata teame, et Suure-Jaani valla elus on eelseisval aastal palju muutusi. Hetkest, kui jõustuvad 15. oktoobril toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemused, saab Suure-Jaani vallast, Kõpu vallast, Kõo vallast ja Võhma linnast Põhja-Sakala vald. Kindlasti on enamuse jaoks esialgu üsna võõras kuulda: Põhja-Sakala vald. Kuskil kripeldab küsimus: „Kui kaua aega läheb, et meid selle nime järgi teadma ja tundma hakatakse?” Eelmisest omavalitsuste ühinemisest saab oktoobris kaksteist aastat, mitme aasta pärast toimub järgmine reform – kas inimesed Kõpust Kõoni jõuavad end selle aja jooksul ühtse perena tundma hakata? Kas nimi saab suupäraseks, nii et end kodust kaugemal tutvustades lisatakse oma küla nimele ka Põhja-Sakala valla nimi? Esimene tõsine ühine ettevõtmine on kohalike poliitikute valmistumine sügisesteks valimisteks. Kui palju on vaja koostööd teha, et edu saavutada? Eespool tsiteeritud horoskoobi soovitus muudatustesse filosoofiliselt suhtuda tuleb kindlasti kasuks.

Mitu lugejat on kirjutanud, et nad ei pea Suure-Jaani nimest loobumist õigustatuks, sest tegemist on „ajaloolise nimega, millel on sajandite pikkune traditsioon”. Kurjustatakse: „Kuidas siis teisiti kui soovina ilmtingimata teha midagi teisiti, aru saada ettepanekust kaotada sajanditepikkuse ajaloo ning kohamälu ja kultuuritraditsioonidega seotud valla nimi?” Ka on uuritud nime Põhja-Sakala põhjendust ja kirjutatud: „Nimesid võime kuhjaga välja pakkuda, iga nimetuse taga peab olema esitatud korrektne ja arusaadav põhjendus. Sakala muinasmaakonna alad jagunevad Valga, Viljandi, Pärnu ja Järva maakondade alla.”
Kui kolm volikogu – Kõo, Kõpu ja Võhma – otsustasid, et ühinenud valla nimeks saab Põhja-Sakala vald, siis sõnaselget põhjendust protokollidest ei leia – saame dokumentidest teada selle, et nime poolt oli neis omavalitsustes kokku 26 volikogude liiget (Võhmas 10, Kõos 11 ja Kõpus 5). 29. detsembri Sakalas selgitab Kõo Vallavolikogu esimees Avo Põder: „Meile on see põhimõtte asi. Ühinejad peaksid olema võrdsed partnerid ja kui kellegi nimi oleks alles jäänud, oleks kaudselt ikka tähendanud, et teised liidetakse tema külge. See on veidi psühholoogiline küsimus.” Samas artiklis nendib Suure-Jaani Vallavolikogu esimees Arnold Pastak, et kokkuvõttes on Põhja-Sakala kompromissnimi ning nimest tähtsam on ühinemine ise.
Nime Põhja-Sakala kohta kirjutab kohanimenõukogu vallanimede rakkerühm: „Põhja-Sakala – on tulnud ühe võimaliku alternatiivina kõne alla. Geograafiliselt määratlevam, isikupärasem nimi kui Põhja-Viljandimaa.”

Nii nagu praegu, jääb ka tulevikus vallasisene linn Suure-Jaani. Jäävad Suure-Jaani kirik ja Suure-Jaani kalmistu, Suure-Jaani kool ja Suure-Jaani gümnaasium, Suure-Jaani kultuurimaja ja Suure-Jaani raamatukogu jne. Ehk saame peagi rääkida ka Suure-Jaani veekeskusest ja Suure-Jaani tervisekeskusest. Loodetavasti jäävad veel aastateks kestma ka Suure-Jaani muusikafestival, Suure-Jaani sügislaat ja teised Suure-Jaani ettevõtmised. Kui leidub tegijaid, kestab ka nimi.

Veel kord horoskoobist: „2017. aasta teine pool on väga edukas ettevõtjatele ja neile, kes äsja otsustasid oma äri avada.” Muidugi tahaks seda uskuda – ja et see kehtib ette võtjate kohta laiemas mõttes.

Et üheks uueks hästi toimivaks omavalitsuseks saada, ootab ees palju tööd – nii enne kui pärast ühinemist. Kõigile palju tarkust, jõudu ja õnne!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : January 2017