Toimetajaveerg
Kätte on jõudnud veebruar ja igas uues päevas on valgust kukesammu võrra rohkem. Kohati on õhus aimata kevadet, kuigi kalendri järgi loodaks veel paksu lumevaipa ja paukuvat pakast.
Siiani stabiilsena püsinud “Leole” tegijate ringis on toimumas muutused. Kindlasti on lugeja märganud viimaste lehenumbrite kujunduses uut käekirja. Selle taga peitub meie lehe uus küljendaja, Sürgavere Põhikooli infotehnoloog Külliky Lohu. Te kindlasti nõustute, et tema esimesed küljendused on paljutõotavad, neis on tunda naiselikku õhulisust.
Käesoleva numbri toimetajaks on samuti uus inimene - seega on “Leole” ilme muutunud veelgi. Omaette uurimist vajab, miks leht ei jõua alati kõikide lugejateni.
Lehematerjale kogudes on aina raskem hoiduda Suure-Jaani keskseks muutumast, ääremaad on jäämas vaeslapse rolli. Kapitalismi raudne haare surub üha enam oma jahedasse embusse ja on väga raske liikuda transpordikulutustele tähelepanu pööramata külast külla, intervjueerides ja pildistades. Kaugema kandi inimesed peaksid ka ise rohkem pingutama, et info neist ja nende tegemistest jõuaks avalikkuseni.
Kohe on käes aeg, mil rahva käest küsitakse arvamust meie piirkonna valdade ja linna ühinemise kohta. 17.jaanuaril toimunud Viljandimaa Omavalitsuste Liidu 10. aastapäevakonverentsil olid kohal mitmed Soome ja Rootsi sõprusringkondade esindajad. Mulle jäi selgelt meelde lõik Rootsi Dalarna Kommuunide Liidu esindaja tervituskõnest: “Meie tegime haldusreformi läbi juba seitsmekümnendate aastate alguses, teil seisab see ees. Ärge kiirustage, olge ettevaatlikud, kõik mis on suur, pole veel hea! Õppige ka teiste vigadest!”
Mida positiivset annab Suure-Jaani linna ja valla ning Olustvere valla ühinemine meie piirkonnale teoreetiliselt, saate lugeda lk 2 olevast artiklist. Kindlasti minge teiegi oma arvamust avaldama.
“Leole” ootab samuti teie arvamusi, vihjeid ja kaastöid.
Jaanus Siim
Avaldatud : February 2002