Oktoober 2016
Käes on oktoober – 21. kuupäeval saab nelja endise omavalitsuse ühinemisel tekkinud Suure-Jaani vald üheteist aastaseks. Üle-eestilise haldusreformi kiiluvees on käimas uus ühinemise protsess ja võimalik, et Suure-Jaani nime all on käesolev valla sünnipäev viimane. 2017. aastal toimuvad valimised 15. oktoobril – ja kui proteste ei ole, siis kuulutatakse valimistulemused mõni päev hiljem välja.
Viimasel ajal on päris palju juttu olnud kokkuleppimisest – eriti seoses parteide ja presidendivalimistega. Kokkuleppimise kõrval on veel ka selline mõiste nagu kompromiss. Kompromiss olla see, kui lõpptulemusega mitte keegi rahul ei ole, aga samas on kõik rahul sellega, et teine(/sed) osapool(ed) ei saanud n-ö oma. Ometi on kokku leppimiseks kompromisside tegemine väga oluline.
Ka omavalitsuste ühinemine on kokkulepete ja kompromisside tegemine. Olgu selleks või uue omavalitsuse nimi. N-ö paberitest on läbi käinud variandid Põhja-Viljandimaa vald ja Sakala vald. Kui vaadata kaardile, siis tundub, et hetkel ühinemisläbirääkimisi pidavate omavalitsuste – Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani valla ning Võhma linna – territooriumite ühendamisel tekkiv on pigem Loode-Viljandimaa. Veel on kuulda olnud variante Navesti vald, Lehola vald, Soomaa vald ja Kesk-Eesti vald. Kindlasti on kõigil võimalus ettepanekuid teha ja peagi ka hääletada – milline nimi kõige suupärasem ja sobivam tundub.
Kui vaatate käesoleva Leole järjenumbrit, siis näete, et järgmine lehenumber on pisut juubelihõnguline, kandes numbrit kakssada. Esimene Leole jõudis lugejateni juba eelmise aastatuhande lõpus – aprillis 2000. Siis oli leht kolme omavalitsuse – Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla – ühiselt väljaantav leht. Et neljast leheküljest jääb väheks, oli peagi selge – neljas number ilmus 12-leheküjelisena ja edasi oli leht 8-leheküljeline. Kui majandusolud halvenesid ja omavalitsuste tulubaas vähenes, kajastus see ka Leole lehekülgede arvus – 2010. aastast on leht üldjuhul 6 leheküljeline. Valla allasutustes ja külades toimuvat on aga nii õhukesse ja vaid kord kuus ilmuvasse lehte tõeliselt keerukas mahutada. Tuleb teha valikuid: kas jätta välja mõned fotod või kärpida artiklite pikkust – või mõni neist hoopis avaldamata jätta; avaldada, millega tegelevad meie tuleviku tegijad või hoopis edastada väljastpoolt valda saadetud infot, mille sihtgrupiks on pensionärid ja puuetega inimesed; avaldada ajaloolisi tagasivaateid või omaloomingut; kirjutada kõigest valitsuses arutatust pikemalt või tuua ära otsused, mida huvilised saavad siis interneti vahendusel täpsemalt uurida? Kõiki rahuldavaid otsuseid on vahel päris keerukas teha ja selge on, et pea igal lugejal oleks oma eelistus.
Jõudu, mõistust ja heatahtlikkust!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : October 2016