DETSEMBRIMÕTTEID
Aastad ei ole vennad. Läheme uude aastasse hoopis teistsuguste mõtete ja lootustega kui mullu.
Suure-Jaani elab valdade ühinemismõtetes ja vahetas jälle välja linnapea. Loodetust stabiilsusest on saanud ärev ja tume tulevik. Minule jääb mõistatuseks omavalitsustes valitsev soovimatus algatada avalikku arutelu ja kaasata rahvast ühiselu probleemide lahendamisse. Meil on küll oma ajaleht, kuid vahel on tunne, et teen seda iseendale. Miks ei soovi sõna võtta volikogude esimehed, koolide direktorid ja eraettevõtjadki? Omavalitsustes toimuv kajastub vaid kuivade ridadena aruannetes, mida esitatakse igal kuul ajalehele, kuid elavat arutelu ei algatata. Kohtumistel linnakodanikega on antud lubadusi, et rahva poolt volikogudesse valitud inimesed annavad aeg ajalt tehtust aru. Kahjuks pean ütlema, et lehematerjalide kokkupanemisel on kõige vähem aktiivsed need, kes omal ajal on lubadusi andnud. Üllatusena kõikidele tuli ju ka linnapeale umbusalduse avaldamine. Nüüd jääb arusaamatuks, missuguseid mänge mängitakse telgitagustes? Rahva võõrandumine võimust on kerge tekkima, kui avalikustamist ja ühisarutelu ei toimu..Üsnagi kirglikult võetakse sõna kuluaarides, kuid arutelu leheveergudel kardetakse.
Leole saab varsti kahe aastaseks . Juba võiks rääkida traditsioonidest ja väljakujunenud tendentsidest.Selgeks on saanud , et aktiivsetest inimestest ei ole küll puudust, kuid ikka on tegijateks ühed ja samad inimesed. Detsembrilehe kuu küsimust ei olnud raske välja mõelda. Keda me hindame? Miks?
Aktiivsus, elujõulisus, rõõmsameelsus on popid alati. Kõige rohkem kõlas küsitletute suust Rein Valdmaa nimi. Tema teod toovad rõõmu paljudele. Iseasi, kas me teame, missugust hinda ta kõige eest maksma peab.Aga kui inimene väsib ja ei suuda olla reibas ja aktiivne? Mida teha? Tähtis on ilmselt uskuda, et kunagi ei tohi lootust kaotada ja miski ei ole igavene, ka kurbus või muu depresiivne olukord. Loodan, et ajalehtki tuleb välja teatavast möönast ja uuel aastal on ta omanäolisem, probleeme julgelt analüüsiv ja tribüüniks rahvaesindajatele, keda on usaldatud meie ühiselu juhtima. Toimetajana soovin tänada kõiki neid, kes meie ajalehele on juurde toonud omanäolisust ja uut mõtet! Tänan südamest kesknoori, Vaike Pommerit, Mati Adamsoni, Leili Kuuske, Peeter Arrot, Urve ja Romeo Mukki, Tõnu Kukke, Tiina Uibot, Tiina Oleskit; Kristi Sääske, Johhannes Jürissoni, Marika Tederit, Tiiu Siimu, Inge Petersoni; Aarne Otsa Ene Männikut ja kõiki teisi jõu ja nõuga abiks olnud inimesi.Kohalik ajaleht ei peaks olema toimetaja nägu, vaid ta olgu meie ühistöö-ja mõtte peegeldus. Kui aga minult küsitaks, kes võiks olla Aasta Inimene , siis nimetaksin ma kõhklematult Jaanus Siimu nime. Ilma tema põhjalikkuseta ja kvaliteetsete piltideta oleks raske ette kujutada meie ajalehte.
Soovin järelemõtlikku ja rahulikku jõulukuud!
Tiiu Jüriado
Avaldatud : December 2001