Märts 2014
On märts. Aknast välja vaadates võib juba paar nädalat arvata, et on oktoober. Neis kohtades, kus on veel natuke jääkeltsa näha, tundub, et on aprill. Suurtel maanteedel oleks nagu suvi – kruusateedel on kohati teedelagunemise aegsed roopad ja sopp. Kui selle aastatuhande esimesel aastal oli 24. veebruaril Suure-Jaanis 28 kraadi külma ja majade suitsud tõusid üksteise võidu otse taevasse, siis seekord võis tuulevaiksetes kohtades päikest võtta – oli 9 kraadi sooja. Tuules lendlevad mullused lehed viisid mõtted vägisi esimesele maile.
Suure-Jaani Vallavolikogu tegi 27. veebruaril ajalugu: võeti vastu otsus valla koolivõrgu ümberkujundamise kohta. Sellega jõudis haridusreform uude etappi.
Suure-Jaani valla koolivõrk on püsinud praktiliselt muutumatul kujul ajast, mil neli omavalitsust ühinesid. Kui 2005. aastal õppis valla koolides kokku 859 last, siis täna on õpilasi vaid mõni üle 500.
Pisut rohkem kui aasta on tehtud tööd selle nimel, et välja selgitada ja läbi vaielda, millist kooli tahetakse ja suudetakse edaspidi pidada. Koolivõrguga seotud küsimused kerkisid esile ka kõigil kohalike volikogude valimiste eelsetel koosolekutel.
Suure-Jaani valla koolivõrgu reformimine on suurim muudatus piirkonnas pärast omavalitsuste ühinemist. Võimalik, et see puudutab inimesi isegi rohkem kui haldusterritoriaalne reform – puutuvad ju väga paljud selle tulemustega otseselt kokku.
Volikogu otsustas häältega 11:3 (11 poolt, 3 vastu, 2 erapooletut) praegusest gümnaasiumist eraldada põhikooliosa ja jätkata gümnaasiumihariduse andmist. Edasised läbirääkimised peaksid andma selgust, kas tulevikus jätkatakse munitsipaalkoolina või riigikoolina.
Kildu Põhikoolist, Sürgavere Lasteaed-Põhikoolist, Tääksi Põhikoolist ja Suure-Jaani Gümnaasiumi põhikooliosast moodustatakse uus põhikoolina tegutsev kool, mille õppekohad asuvad Kildul, Sürgaveres, Tääksis ja Suure-Jaanis. Kildu, Sürgavere ja Tääksi õppekohtades toimub õpe I ja II kooliastmes, s.o kuni 6. klassini. Perspektiivis on Kildu õppekoha ületoomine Vastemõisa. Moodustatava põhikooli Sürgavere õppekohas jätkab tegevust lasteaiarühm ja Tääksi õppekohta rajatakse lastehoid. Olustvere Põhikooli muudatused ei puuduta.
Et ümberkorraldused toimuvad 1. augustist 2014, kuulutatakse märtsi algul välja uue kooli nimekonkurss ja hakatakse konkursi korras koolile direktorit ning seejärel teisi juhte ja õpetajaid otsima.
Jõudu, meelekindlust ja tarkust haridusreformi tegijatele ning rõõmu algavast kevadest kõigile!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : March 2014