Septembrimõtteid
”Kui väljusin oma onnist, siis ma veel ei mõistnud, et maailm on hõlmamatu. Aga kui olin jooksnud päikesega võidu musttuhat aastat maha jäämata ja ühe hingega (et vaid kogu aja jääda tema valgussõõri!), siis mõistsin, et päev ei lõpe kunagi. Ja kui ma olin musttuhat aastat niiviisi käinud kuuga kaasa, siis ma mõistsin, et öö ei lõpe mitte kunagi. Ja siis ma taipasin, et peab seisma paigal. Siis tuleb päev ise ja öö tuleb ise su juurde. Ja sul pole vaja kuhugile tormata, pole vaja kuhugi tõtata, pead ainult tunnetama nähtuse rütmi ja leidma iseennast neis rütmides. ”
Need allegoorilised Imants Ziedonise laused sobivad hästi alustama uut õppe- ja tööaastat. Ka ajalehe tegemisel olen märganud, et tihtipeale jookseb hea materjal otse sülle. Olen kindel, et igaühel teist oleks lugejaile midagi olulist öelda ja seepärast tervitan neid, kes meile kaastööd on teinud ja seda tegema kavatsevad hakata. Jõud peitub koostöös ja -mõttes: kui soovid pooleks murda (hävitada) ühte pilliroopulka, siis on see lihtne; kui aga paned kokku kümme sellist, siis on kasvatustöö palju raskem.
Olustvere valla külad on oma tegevuses andnud paljudele eeskuju, nüüd on otsustatud ühineda ja ühtsuses peitub suur jõud. Järjest enam külasid ärkavad täisverelisele elule ja viimaseks heaks näiteks on Ülde küla. Seal on palju noori teotahtelisi inimesi, kelle eestvedamisel on Üldes palju toimunud ja toimumas. Isetegemine avab tee loomingulisusele ja uutele perspektiividele. Loodan, et septembrilehtki innustab veel unelevaid külasid samuti toimima hakkama ja me koduküladest ei taha keegi jäädavalt ära minna. Viisin Üldesse kaasa oma tuttava Tallinnast ja ta oli siiralt imestunud, et maal leidub nii huvitavaid ja rikka hingeeluga inimesi, keda liidab koostegemiserõõm. Tormamine kahtlase väärtusega isikliku materiaalse heaolu nimel ja lõõgastumine ületsiviliseeritud lõbustuskohtades võib küll tagada teatud vabaduse, kuid õnne ja rahulolu ei ole see veel kellelegi toonud. Meie selles lehenumbris on palju huvitavat: noortest hakkajatest reisihimulistest neidudest alates lõpetades nooruslike pensionäridega. Põnevaid lugemiselamusi ja kaunist sügist!
Tiiu Jüriado
Avaldatud : September 2001