Juuli 2010
On juuli. Suvi - kellele puhkuse, kellele kõige kibedama töö aeg.
Suure-Jaanis on üks suve - tegelikult isegi aasta - suurüritusi just lõppenud, teine - üle kahe aasta toimuv - kohe-kohe ukse ees.
Muusikafestival oli seekord kolmeteistkümnes. N-ö pahaendelisele järjekorranumbrile vaatamata võib öelda, et kõik kulges suuremate viperusteta ja ilmataatki soosis nii korraldajad kui kuulajaid. Valitsev masu tagas seekord kõigile soovijatele pääsu igale üritusele. Ükski kontsert ei olnud välja müüdud, aga polnud põhjust ka tühjade saalide pärast häbeneda - meie inimesed on aastatega festivaliprogrammiga harjuda jõudnud ja järjest rohkem on neid, kes endale festivali passi soetavad ning ka neid, kes pea kõigile üritustele jõuavad.
Suure-Jaani valla laulu- ja tantsupidu toimub üle aasta. Sel korral osaleb pea 500 lauljat ja tantsijat - meie valla isetegevuslaste kõrval ka külalised Võhmast ja Torist. Laulu- ja tantsupeo kontsert kannab pealkirja „On kasvamas kuskil üks pisike puu” ja see on pühendatud Jaan Joandi 100. sünniaastapäevale.
Jaan Joandi oli põllu- ja metsamees, aga ühtlasi kodu-uurija, ajakirjanik, loodusesõber, Eesti Loodukaitse Seltsi auliige, vabariigi mitmete muuseumite ja Emakeele Seltsi korrespondent, pillimees, viisimeister ning koori- ja orkestrijuht. Tema käe all on tegutsenud koorid nii Vastemõisas kui Suure-Jaanis. Muusika-alast tegevust alustas ta juba 14-aastasena Kildu koolis, kus noodistas kuulmise järgi lugusid, seadis neid ja õpetas enda asutatud orkestrile. 1943. aasta suvel organiseeris ta koos Villem Kapiga kihelkondliku laulupäeva Lõhavere linnamäel, millest võttis pea kümnele kohalikule koorile ja puhkpilliorkestritele lisaks osa - 2470 piletiga kuulajat! Suure-Jaani segakooriga Ilmatar töötas Jaan Joandi aastatel 1952 - 1970, Suure-Jaani puhkpilliorkestriga aastatel 1960 - 1975. 1933 - 1979 ilmus erinevates ajalehtedes tema sulest umbes 150 artiklit. Jaan Joandi lahkus meie hulgast 1986. aastal. Kuigi Jaan Joandi Kildu koolis omandatud 6-klassilisele haridusele lisandusid vaid lühiajalised kursused - näiteks 6-kuulised kursused Vana-Võidu Põllutöökooli juures ja metsatehniku kursused Tihemetsas - võiks tema elutööst mõõtu võtta nii mõnigi kaugelt kauem koolis käinud inimene. Silmapaistvate tulemusteni jõudis Jaan Joandi tänu eredale mõistusele, suurele töökusele, erakordsele järjekindlusele ja väsimatule enesetäiendamisele.
Meie kandis öeldakse: „Tehke järele või makske kinni.”
Ilusat suve!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : July 2010