Veebruar 2010
Käes on veebruar. Tuiskude ja külmade ilmade kuu. Sel aastal on aga juba jaanuar meid üllatanud taeva poole kõrguvate lumehangede ja rekordeid üle löönud ning ootamatult kaua kestnud külmadega. Boonuseks oleme saanud uskumatult palju kauneid päikesepaistelisi härmas talvemuinasjuttu meenutavaid päevi. Kas veebruaril on veel midagi varuks?
Kui eelmises lehes kirjutasime sellest, et valla eelarves vähenevad paljudeks tegevusteks mõeldud summad, siis praeguseks on 2010. aasta eelarve eelnõu läbinud volikogus esimese lugemise ja valla rahaasjad pisut selgemad. Leht, mida praegu käes hoiate, on traditsioonilise 8 lehekülje asemel 6 leheküljeline. Mahukama lehe väljaandmiseks ei jätku eelarves lihtsalt vahendeid. Kui 2008. aastal oli Leole eelarve 149000 krooni ja 2009. aastal 139005 krooni, siis käesolevaks aastaks on plaanitud 108820 krooni. Siiani on küll paaril korral leht lugejateni kuuel leheküljel - ja kunagi isegi neljal leheküljel - jõudnud, aga see oli nii vaid üksikute numbritega, juhtudel kui materjali nappima kippus. Loodan siiski, et kõik oluline ka väiksema mahuga lehes sel aastal lugejateni jõuab. Vallavalitsuses ja valla allasutustes toimuvast saab endisest enam lugeda valla kodulehelt uudiste rubriigist.
Vähenenud on ka kultuuriüritusteks planeeritav summa. Kui 2008. aastal oli see number 593500 krooni ja 2009. aastal 517030 krooni, siis käesoleva aasta summa on eelarve eelnõus 165280 krooni. Erinevus eelnenust on veel selleski, et kui eelmisel neljal aastal oli ülevallaliste ürituste jaoks raha n-ö ühes hunnikus, siis käesolevas eelarves on kultuuriürituste summa jagatud ürituste korraldajate - kultuuri- ja rahvamajade - eelarvetesse. Huvitav on minu arvates see, et siin on uuesti mindud „suurest väikeseks jagamise” teed. Kui omal ajal vaidlesime selle üle ja kahtlesime, kas nelja väikese omavalitsuse väikeseid eelarveid ühendades raha juurde tuleb, siis tänaseks on ilmselt enamus märganud, et kuigi aritmeetiliselt raha liitmistehtega juurde ei tule, saab selle eest siiski palju rohkem korda saata kui igaüks eraldi suutis.
Analoogilised kärped on läbi teinud enamuse allasutuste eelarved. Vähenenud on ka palgafondid ja sellest lähtuvalt paljude inimeste palgad.
Kuid nii nagu eelmiseski lehes, arvan, et küllap saame hakkama.
2009. aastal laekusid meie tulud 132 FIE-lt ja 1197 ettevõtja juures töötava inimese töötasult. Suurim ettevõtlustulu, mis deklareeriti, oli 1,41 miljonit; vahemikku 100000-270000 krooni jäi kuue FIE poolt deklareeritud tulu. Suurim tööandja on traditsiooniliselt vallavalitsus - koos allasutustega, kust vallas elavatele inimestele maksustatavat tulu kogunes 2009. aastal peaaegu 25 miljonit. Üle 10 miljoni ulatus see summa veel Eesti Höövelliist OÜ-l. Vahemikku 1-7 miljonit jäi 35 ettevõtjat. Vallast sai palka keskmiselt 251 inimest, keskmiselt 10-90 inimest sai palka 21 ettevõtja juurest. Vaid pooled ettevõtjad maksid meie vallas elavatele inimestele palka kõik 12 kuud. Inimeste arv, kellele on tehtud väljamakseid Eesti Töötukassast, on jaanuari 41-lt kasvanud 100 inimeseni detsembrikuus. Loodetavasti hakkab see arv peagi uuesti vähenema ja valla tuludki kasvama.
Et teie kõigi ettevõtmised soovi kohaselt edeneksid!

Leili Kuusk
leili@suure-jaani.ee
Avaldatud : February 2010