AUSTATUD KÜLALINE!
Suure-Jaani linn, Suure-Jaani vald ja Olustvere vald andsid alates 2000. aasta aprillikuust ühiselt välja ajalehte Leole.
2005. aasta oktoobris ühinesid Suure-Jaani linn ning Suure-Jaani, Olustvere ja Vastemõisa vald üheks omavalitsuseks - Suure-Jaani vallaks. 2017. aasta 21. oktoobrist ühinesid Suure-Jaani vald, Kõo vald, Kõpu vald ja Võhma linn Põhja-Sakala vallaks.

Leht kajastab volikogu ja valitsuse tegemisi, õnnitleme sünnipäevalapsi, anname teada sündidest ja surmadest ning kajastame piirkonnas toimuvat. Põhirõhk on pandud kohalike inimeste tegevuse tutvustamisele.
Leole ilmub üks kord kuus, üldjuhul kuu esimesel nädalal. Inimestele jõuab leht koju tasuta.

Alates 2001. aasta juunikuu lehest (15. numbrist) saab LEOLE lehte lugeda ka võrguversioonina. Kõik lehenumbrid on samas kättesaadavad pdf-dena. VeebiLEOLE ilmub kuu esimesel-teisel tööpäeval. Siin on võimalik avaldada neidki artikleid ja fotosid, mis paberväljaandesse ei mahu. Samuti annab selline ilmumisviis võimaluse lehte lugeda igas Eestimaa paigas, kuid ka Californias, Torontos ja mujalgi.


Avaldatud : June 2001