AS Suure-Jaani Haldus > Õigusaktid

Õigusaktid

Seadused, korrad


Aruanded
  • Vee-ettevõtja tegevusaruanne

AS Suure-Jaani Haldus avalikustab majandusaasta aruande täies mahus, sest seal on informatsioon kogu seadusega nõutud valdkondade kohta, välja arvatud vee kvaliteedi kontrolli tulemused, mis on esitatud eraldi tabelitega.
Suure-Jaani Haldus AS
Home Home