Uudised


Fakte 2015 aasta tegevusest:


Liitunud veetarbijaid:                                       950 abonenti

Laenu tagasimakse maht 2015a jooksul:      106 374 eur

Valla lepinguga niidetav muru pind:               48 ha (niidetakse 1-11 korda hooajal)

Tänavavalgustuse valgustite arv:                      650 valgustit

Töötajaid olenevalt hooajast                             12-18

Projekti nimi

Aasta

Kogumaksumus

tuh. eurot

Omaosalus

tuh. eurot

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine

2013

4164

956 (kulud kattis vald)

Olustvere katlamaja

2013

568

297

Suure-Jaani katlamaja ehitus

2014

484

240

Sürgavere katlamaja ehitus

Tee- ja muruhooldustraktori soetamine2015

2015

442

40

208

40