EST | ENG Sisukaart  
Suure-Jaani vald
 
Oled siin: Keskkonnakaitse
20. septembrist 2012 on Suure-Jaani vallal uus koduleht .
Käesoleval lehel sellest ajast infot ei uuendata.


Keskkonnakaitse

 

Jäätmevaldaja kinnitus - blankett

Korraldatud jäätmeveost tähtajalise vabastuse taotluse vorm - blankett 

Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks - blankett

TÄHELEPANU UUS! Korraldatud jäätmevedu perioodil 1. märts 2011 - 28. veebruar 2014

Suure-Jaani valla heakorraeeskiri 

Igapäevases elutegevuses tekib palju erinevaid jäätmeid, millest suurt osa on võimalik ja mõistlik taaskasutada. Jäätmete taaskasutusse suunamisel on oluline nende kvaliteet, mille tagab jäätmete sortimine tekkekohas. Vähemalt vanapaberi, pakendid, aia- ja haljastusjäätmed ning ohtlikud jäätmed peaks iga elanik oma muust prügist eraldama, et säästa  looduslikke ressursse. 

Kuidas prügi sorteerida?

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhend "Jäätmete sorteerimine kodus"

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna jäätmehoolduse juhised  "Jäätmeid sorteerida! - Milleks?": 1, 2

Pakendikonteinerid vallas

Suure-Jaani valla jäätmehoolduseeskiri

 

Suure-Jaani jäätmejaam on avatud kolmel päeval nädalas: N-R kell 11-18, L kell 10- 16. 
Jäätmeid võetakse vastu Suure-Jaani valla elanikelt - vastuvõtt toimub aastaringselt ja seda teostab vastava väljaõppe saanud töötaja. Kõik jäätmejaamas vastu võetud jäätmed registreeritakse. Kirja pannakse jäätmeid toonud isik, jäätmeliik ja kogus. Vastu võetud jäätmete kaalumiseks on jäätmejaamas platvorm autokaal.
Jäätmejaamas võetakse vastu:
 ohtlikke jäätmeid
vanapaberit ja pappi
pakendijäätmeid
metallijäätmeid
ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid jm)
suuremõõtmelisi jäätmeid (mööbel)
klaasijäätmeid
vanarehve
olmeelektroonikat
eterniiti
aia- ja haljastusjäätmeid.
Osade jäätmete vastuvõtt on tasuta, osad saab ära anda tasu eest, olenevalt jäätmete liigist.
Segaolmejäätmeid vastu ei võeta, sest nende kogumine ja vedu toimub otse kodumajapidamistest AS Veolia Keskkonnateenused ja jäätmevaldajate omavaheliste lepingute alusel. Täpsem info jäätmejaama töötajalt telefonil 517 3751.
Pärakülas asuv jäätmejaam on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja valla rahastamisel. 
Aastatel 2010-2012 on jäätmejaama haldajaks AS Epler&Lorenz, kes korraldab kohapeal jäätmete vastuvõtu ning nende edasise käitlemise.

Tasuliste jäätmete vastuvõtu hinnakiri

 

Igaüheõigusest Eestis

Viljandi kodutute loomade varjupaik   

 

 

  Tagasi  
  © Suure-Jaani Vallavalitsus      Lembitu pst 42, Suure-Jaani, 71502, Viljandimaa      Telefon 435 5444, faks 435 5439 e-post:  
    Tehtud kasutades Etomite sisuhaldustarkvara