EST | ENG Sisukaart  
Suure-Jaani vald
 
Oled siin: Ettevõtete tunnustamine
20. septembrist 2012 on Suure-Jaani vallal uus koduleht .
Käesoleval lehel sellest ajast infot ei uuendata.


Ootame kandidaate valla ettevõtete tunnustamiseks

 

Tulenevalt Suure-Jaani valla arengukavast aastateks 2012-2020 soovime nüüdsest igal aastal valla tublisid ja teotahtelisi ettevõtteid tunnustada, et väärtustada nende töid ja tegemisi.

Tunnustust leiavad Suure-Jaanis tegutsevad äriühingud, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud piirkonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja valla tuntust, muutnud valda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele,  investoritele ning on aidanud kaasa valla positiivsele ja tasakaalustatud arengule.
Hindamise aluseks on kandidaadi eelmise, seekord siis 2011. aasta tegevus. Kandidaate võivad konkursile esitada nii eraisikud, äriühing ise kui ka kohalik omavalitsus. Esitada võib igaüks mitu kandidaati, ühe kandidaadi saab esitada ka mitmes kategoorias. Vallavolikogu poolt vastu võetud tunnustamise statuudi kohaselt saab kandidaate esitada kolmes kategoorias.

Auhinnaga Töötajasõbralik ettevõte tunnustatakse üle 3 aasta tegutsenud ettevõtteid. Soovitakse tunnustada ettevõtet, kes kohtleb oma töötajaid hästi ja lugupidavalt ning kasutab innovaatilist töötajate motiveerimise süsteemi (kas lisahüved töötajaile, innovaatiline ja motiveeriv palgasüsteem vms).
Tiitliga Parim uustulnuk pärjatakse Suure-Jaani valla silmapaistvamaid uusi ettevõtteid, tunnustatakse nende innovaatilisust ja ärilist mõtlemist.
Konkursi kolmas kategooria Piirkonna edendaja on mõeldud sellise ettevõtte tunnustamiseks, kes panustab enam piirkonna arengusse, toetab kohalikku kogukonda ja arendab ning toetab kohaliku piirkonna algatusi.

Konkursil osalemiseks või kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse vastavalt kategooriale vajalik info elektrooniliselt e-posti aadressile suure-jaani@suure-jaani.ee või posti teel aadressil Suure-Jaani Vallavalitsus, Lembitu pst 42, Suure-Jaani, 71502 märgusõnaga „Ettevõtete tunnustamine.“ Kandidaadi esitamise vorm.


Suure-Jaani Vallavalitsus ootab kandidaatide kohta andmeid hiljemalt 30. septembriks 2012.
Esitatud ettepanekud vaatab läbi vallavalitsuse poolt nimetatud komisjon, hinnates ettevõtteid vastavalt iga kategooria hindamise korrale. Laureaate tunnustab vallavanem meene ja tänukirjaga. Auhinnad antakse üle ettevõtlusnädala raames valla teisel ettevõtluskonverentsil Suure-Jaani Gümnaasiumi aulas 10. oktoobril.

Aino Viinapuu
arendusnõunik

 

 

  Tagasi  
  © Suure-Jaani Vallavalitsus      Lembitu pst 42, Suure-Jaani, 71502, Viljandimaa      Telefon 435 5444, faks 435 5439 e-post:  
    Tehtud kasutades Etomite sisuhaldustarkvara