EST | ENG Sisukaart  
Suure-Jaani vald
 
Oled siin: Tääksi II ja Tääksi kruusakarjääride keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine
20. septembrist 2012 on Suure-Jaani vallal uus koduleht .
Käesoleval lehel sellest ajast infot ei uuendata.


Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon teatab Suure-Jaani vallas Ülde külas asuvate Tääksi II ja Tääksi kruusakarjääride keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatavaks tegevuseks on kruusa ja liiva kaevandamine kohaliku tähtsusega Tääksi maardlast, et kasutada materjali piirkonna riigimaanteede ja kohalike teede ehituseks ja remondiks ning ehitustöödel. Kõikide töötavate karjääridega ning taotletava alaga  on kaevandatav ala kokku 30,4 ha. Alade hulka kuulub Tääksi mäeeraldis (16,95 ha), Tääksi II mäeeraldis (0,80 ha), Tääksi II maa-ainese kaevandamisala (5,91 ha) ja Tääksi III maa-ainese kaevandamisala (6,87 ha). Maanteeamet soovib kaevandada Tääksi  ja Tääksi II mäeeraldistel, kokku 17,75 ha suurusel alal. Ülejäänud aladel kaevandavad teised ettevõtjad. Maanteeameti taotluste alusel kaevandatakse ehituskruusa 216 900 m³, täiteliiva 285 400 m³ ja ehitusliiva 288 600 m³. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 53 400 m³ (sh 3400 m³ Tääksi II). Kaevandamine toimub 15 aastat.

Kavandatava tegevuse otsustaja (loa andja) ning KMH järelevalvaja on Keskkonnaamet (Paala tee 4, Viljandi 71014; Roheline 64 Pärnu 80010; esindajad Kaija Pärtli, tel 435 5621, kaija.partli@keskkonnaamet.ee  ja Toomas Kalda, tel 447 7383,  toomas.kalda@keskkonnaamet.ee ); arendajaks Maanteeamet (Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn, kontaktisik Allan Piik, tel 505 1792), KMH läbiviijaks AS Maves (Marja 4D, 10617 Tallinn, kontaktisik Karl Kupits, tel 656 7300 , karl@maves.ee).
KMH aruande eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4, Viljandi), Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee  ja Suure-Jaani Vallavalitsuse veebilehel www.suure-jaani.ee

KMH aruande eelnõule saab Keskkonnaametile esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 10. maini 2012. KMH aruande avalik arutelu toimub 10. mail kell 13.00 Tääksi põhikoolis.

KMH aruande eelnõu leiab siit: http://www.maves.ee/Taaksi.pdf

 

  Tagasi  
  © Suure-Jaani Vallavalitsus      Lembitu pst 42, Suure-Jaani, 71502, Viljandimaa      Telefon 435 5444, faks 435 5439 e-post:  
    Tehtud kasutades Etomite sisuhaldustarkvara